«Ungdommen nå til dags», sier de voksne med bekymret mine og rister misfornøyd på hodet mens de går spissrotgang mellom ravende fulle ungdommer på Torgallmenningen en lørdag kveld. Kanskje burde de heller smile bredt og nikke fornøyd over ungdommen med bar mage og saggebukser. For dagens ungdom er slett ikke så ille.

– Jeg ser nesten ingen ungdom på vår alder som henger ruset rundt i byen, sier Nicholas Phillip.

For ham er det uansett ikke aktuelt verken med alkohol eller andre rusmidler. Sammen med kameratene Alain Nzeyimana og Karamo Jawara har han akkurat avsluttet kvalifiseringen til junior-NM i basketball.

– Vi har idretten. For oss er dette helt tabu, sier Alain.

Ferske tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) gir 18-åringene god støtte. Dagens ungdom bruker mindre narkotika enn de forrige ungdomskullene. Ikke bare røyker de mindre hasj, sniffer mindre kokain, bruker mindre amfetamin, LSD, GHB og ecstasy enn før – det er også færre som drikker alkohol. Og blant dem som drikker, drikkes det noe mindre enn tidligere.

– Tydelig trend

Det er altså ikke 15–20-åringene som er ille. Unge voksne i alderen 21–30 er verstingene.

– Trenden ser veldig tydelig ut over tid, sier Anne Line Bretteville-Jensen, en av SIRUS-forskerne bak den nylig offentliggjorte rapporten «Rusmidler i Norge 2007».

Hun understreker at det kan være svakheter ved tallene, men er rimelig sikker på at statistikken uttrykker et riktig bilde.

Alain Nzeyimana, Karamo Jawara og Nicholas Phillip er overbevist om at statistikken er riktig.

– Det er et bedre idrettstilbud enn før, vi får ganske mye informasjon på skolen om rus og vi ser konsekvensene, sier Karamo Jawara.

Ungdom vs. voksne

Sammenholder vi rapporten med tidligere års statistikker, og i tillegg ser på funnene i SIRUS-undersøkelsen «Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21–30 år», tegner det seg et interessant bilde.

For mens andelen ungdom (15–20 år) som oppgir at de har brukt hasj nesten er halvert de siste åtte årene, stiger andelen unge voksne som har prøvd hasj med over 50 prosent fra 1998 til 2006.

SIRUS-undersøkelsene viser også følgende:

  • Andelen ungdom som har prøvd kokain er gått ørlite ned fra 2000 til 2007.
  • Andelen som har brukt amfetamin synker.
  • Andelen unge voksne som har prøvd kokain er tredoblet, fra tre til ni prosent i perioden 1998–2006.
  • Andelen som har brukt amfetamin har økt fra fem til ti prosent.
  • Andelen ungdom som har drukket alkohol faller. Nesten hele nedgangen skyldes 15–16-åringene.
  • Det gjennomsnittlige alkoholkonsumet blant unge voksne økte fra 4,5 liter ren alkohol i 1998 til 5,3 liter i 2006.– Generasjonsfenomen

De unge voksne drikker mer, røyker mer hasj, sniffer mer kokain og bruker mer amfetamin.

– Det er sannsynligvis et generasjonsfenomen. Den gruppen som brukte mye den gangen de var ungdom fortsetter gjerne med det når de blir voksne, sier Sturla Nordlund ved SIRUS.

Nicholas Phillip har en forklaring på hvorfor ungdommen ikke følger i fotsporene til de noe eldre.

– Det er jo bare å gå rundt i byen og se hvordan de har det, de som har rusproblemer. Slik vil ikke vi ha det, sier han og får støtte fra Alain Nzeyimana og Karamo Jawara.

SUNN UNGDOM: - Vi har idretten. For oss er det helt uaktuelt å ruse oss. Det er tabu, sier Karamo Jawara, Nicholas Phillip og Alain Nzeyimana. Frøya-spillerne har akkurat kvalifisert seg til sluttspillet i junior-NM i basket. Her sammen med Amalie Vossgård.
Silje Robinson