Med bare to stemmers overvekt ble Mimi Bjerkestrand valgt til ny leder i Utdanningsforbundet etter Helga Hjetland tirsdag.

Samtidig ble det klart at hennes motkandidat, Haldis Holst, blir forbundets første nestleder, mens Ragnhild Lied blir andre nestleder. Det ble ikke stilt motkandidater til noen av dem.

Da stemmene var opptelt tirsdag ettermiddag viste det seg at Bjerkestrand vant med 97 stemmer mot Holsts 95.

— Det har vært en lang, krevende, men god prosess. Jeg er ydmyk og kjenner et veldig alvor. Jeg er klar for å ta dette ansvaret, men jeg har ingen sjanse til å ta dette ansvaret alene. Dere må hjelpe meg, sa Bjerkestrand da valgseieren var et faktum.

Eneste kandidat

Holst ble dermed innstilt som eneste kandidat til vervet som første nestleder, og Ragnhild Lied ble valgt til andre nestleder uten motkandidat.

Helga Hjetland går av etter 15 år som leder for Norsk Lærerlag og senere det samlede Utdanningsforbundet. Hun ønsker å fortsette arbeidet med utdanning og oppmerksomheten rettet utover.

Bjerkestrand er på sin side forberedt på at det blir et tøft lønnsoppgjør allerede til våren. Regjeringen har varslet et likelønnsløft, men overlater til partene i arbeidslivet å bestemme hvem som skal prioriteres. Selv pekte Kristin Halvorsen på at likelønnskommisjonen fremhevet blant andre førskolelærere og barneskolelærere som relevante grupper.

- Diskriminering

— Hovedoppgjøret i 2010 blir et likelønnsoppgjør. Likelønnskommisjonen har pekt på at det er de kvinnedominerte yrkesgruppene med høyere utdanning inntil tre og fire år som er mest utsatt for lønnsdiskriminering. Det er her vi må starte, sa Bjerkestrand til NTB.

Hun peker blant annet på utfordringer for utdanningssektoren de kommende årene, som innebærer økt rekruttering av førskolelærere og lærere, samt kvalitet i innholdet i barnehagetilbudet og skolene.

— Jeg har store forventninger til at kunnskapsminister Kristin Halvorsen konkretiserer signalene regjeringen har kommet med på disse områdene sa hun.