I natt gikk 708 ysteriarbeidere ut i streik. Meglingen mellom Norsk Nærings— og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Landbrukets Arbeidsgiverforening førte ikke frem.

Dermed stoppes hele osteproduksjonen i Tine. Rundt 8000 bønder får ikke lenger levert melken sin. Disse produserer mellom 2 og 2,5 millioner liter melk hver dag, ifølge Stein Øiom, visekonsernsjef i Tine.

Enkelte bønder kan bruke noe av melken til dyrefôr. Resten må «deponeres», ifølge Tine.

— Da havner den i møkkakjelleren. I verste fall må bøndene spre melken utover jordene, sier Øiom.

Kollektivt tap

Det er store verdier som nå går rett i møkkakjelleren. Bøndene får i underkant av fire kroner per liter fra Tine - også for melken de ikke får levert.

Dermed må Tine ut med oppunder 10 millioner kroner hver eneste dag streiken pågår. For melk som ikke blir brukt.

— Den enkelte bonde får ikke noe direkte økonomisk tap. Dette blir et kollektivt tap for alle bønder som er eiere av Tine, sier Øiom.

Han legger til at det vanskelig å si hvordan det endelige regnestykket etter streiken blir seende ut. Tine sparer penger på at produksjonen ligger brakk. På den annen side taper selskapet fortjenesten på osten som ikke blir produsert.

- Forferdelig

Olav Rio Holstad, melkebonde og leder i Voss bondelag, har hatt en hektisk dag.

— Vi har laget 5000 liter surmelk, slik at melken skal holde seg litt lenger, sier Holstad.

Det tilsvarer to og en halv dags produksjon på gården.

— Vi får kanskje brukt 2000 liter til kalvefôr. Resten går i møkkakjelleren. De aller fleste bøndene kan ikke bruke melken til noe som helst. Vi er for så vidt heldige, som ennå har kalver i fjøset. Men om et par dager kan vi ikke bruke mer av melken til kalvefôr. Da vil alt gå til spille.

- Hva synes du om det?

— Det er jo forferdelig.

— Norge er ikke et land hvor vi har sult. Men det er tross alt matvarer vi snakker om, kommenterer Stein Øiom.

Pensjon

Konflikten mellom NNN og Landbrukets Arbeidsgiverforening handler om pensjonsrettigheter.

Ifølge NNN er årsaken til streiken at arbeidsgiverne nektet å videreføre tariffavtalen organisasjonen har hatt siden 1996.

— Det mener vi er et forsøk på å undergrave våre pensjonsrettigheter. Dette kunne vi bare ikke godta, sier informasjonsmedarbeider Jo Hestnes i NNN til NTB.

Direktør Trond W. Nygren i Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) sier at pensjon, etter LAs opp-fatning, ikke skal være et forhold for arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverforeningene.

— En arbeidstakerorganisasjon kan ikke gis veto over bedriftens fremtidige pensjonsforpliktelser, sier Nygren.

Informasjonsmedarbeider Jo Hestenes i NNN karakteriserer Nygrens uttalelse som urimelig og merkelig:

— Striden gjelder et forhold det har vært enighet om i 12 år. Vi fører en forsvarskamp for å beholde en 12 år gammel enighet i overenskomsten vår, sier Hestnes.

Har ost

Tine har mye ost på lager. Derfor vil det trolig ta flere uker før forbrukerne vil merke noe til streiken.

Hva synes du om at bøndene må helle ut all melken? Bruk kommentarfeltet!