BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no Det samlede kravet er på 3,6 millioner kroner. I alt ni parter er saksøkt, blant dem statsadvokat Olav Helge Thue ved Oslo statsadvokatembeter. Krever 3,6 millioner Millionkravet er reist av Jens Cilleborg Jensen (53) — som uten grunn ble varetektsfengslet for minst åtte voldtekter i 1994.Dansk-nordmannen Jensen krever i alt 3,6 millioner kroner i erstatning for inntektstap, utgifter, minerstatning og oppreisning. Hovedsaksøkt er staten - men også åtte politifolk er saksøkt, med krav om at de skal ha et solidaransvar for å betale Jensen erstatning. I utgangspunktet var kun staten saksøkt. Staten har imidlertid krevet at hele søksmålet skal avvises av Nordhordland herredsrett. Etter dette utspillet har Jensen utvidet sitt søksmål til også å gjelde en rekke politifolk.I tillegg til Thue, gjelder det blant andre tidligere lensmann Arne Berg ved Vågsøy lensmannskontor, nåværende lensmann i Vågsøy Reinhard Sørgård, politiadjutant Elna Berge ved Fjordane politidistrikt og statsadvokat Yngve Johs Andersen, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter. Provosert av staten - Jeg blir provosert når staten krever at saken skal avvises, sier Jensens advokat Ove Aurstad.Årsaken til statens holdning er at Jensen i 1996 fikk 250.000 kroner i erstatning for urettmessig straffeforfølgning. Men dette var før det var klart at Jensen ble varig arbeidsufør. - Det er ingen tvil om at Jensen har krav på erstatning i en helt annen størrelse enn han fikk i 1996. Etter alt Jensen har vært gjennom, og all kamp han har for å få klart opp i sin egen sak, burde staten vært voksen nok til å rydde opp.- Var det ikke slik at staten i utgangspunktet var villig til å inngå forlik?- Det har jeg ingen kommentar til. Thues rolle - Hva mener du er statsadvokat Thues rolle i saken?- Spørsmålet er om Thue kan bebreides for måten han ledet etterforskningen på. Vi mener blant annet at han tok ut siktelse i strid med det legeattestene tilsa. Legeattestene konkluderte med at jenten ikke var skadet, påpeker advokat Aurstad.Statsadvokat Thue var i går i møte og ikke tilgjengelig. Erstatningssaken er berammet til å starte i Nordfjord herredsrett 28. mai, men vil sannsynligvis bli utsatt - både på grunn av avvisningskravet og på grunn av utvidelsen av søksmålet. fakta/Jensen-saken* Jens Cilleborg Jensen i Nordfjord ble i august 1994 anmeldt av en 18-årig jente for å ha voldtatt henne minst åtte ganger, og mishandlet henne på det groveste.* Voldtektsanmeldelsen mot Jensen ble henlagt i august 1995. Han fikk 250.000 kroner i erstatning av staten i 1996. Har nå reist nok et søksmål, og krever vel 3,6 millioner.* Kvinnen ble i september dømt til ni måneder fengsel på grunn av de falske anklagene hun kom med i 1994.