Pengene ble samlet inn under Rosa sløyfe-aksjonen i 2005. Registeret skal sørge for bedre diagnostikk og behandling av brystkreftpasienter. Registeret ligger under Kreftregisteret, men er et samarbeidsprosjekt med Norsk Bryst Cancer Gruppe. Det vil være et nasjonalt register for diagnostikk og behandling av brystkreft.