— Vi har et forholdsvis høyt lønnsnivå, men vi konkurrerer om personer som er veldig etterspurt. Det er ikke enkelt å få disse til oss, sier Einar Steensnæs.

Han er styreleder i Gassnova, som er statens organ for CO2-håndtering og ansvarlig for å ivareta dets interesser i »månelandingsprosjekt på Mongstad.»

I 2012 var snittlønnen pr. årsverk i Gassnova på 1,31 millioner kroner. Tallet inkluderer pensjonskostnader og er en økning på 119.000 kroner fra året før. Styreleder Steensnæs avviser at de ansatte har bevilget seg for fete tillegg.

— Sammenlignet med internasjonale konkurrenter er lønnsnivået lavt. Våre ansatte vil kunne søke stillinger i internasjonale oljeselskap med høyere lønn enn det vi er i stand til å tilby i Gassnova, fortsetter Steensnæs.

Ledelsen måtte gå

Den som tjente mest i ledelsen i fjor var Anne Strømmen Lycke, direktør for forretningsengasjementer. Hun fikk en samlet godtgjørelse på 3,98 millioner kroner, og gjorde et solid byks fra 2011. Hovedårsaken til den høye totallønnen skyldes at hun måtte fratre sin stilling på grunn av et konfliktfylt forhold til daværende administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan.

— Hun sluttet i oktober i fjor og det ble inngått en sluttavtale. Den fikk hun utbetalt i 2012 sammen med vanlig lønn, sier Steensnæs.

Han vil ikke si noe om hvor størrelsen på sluttavtalen med den avgåtte direktøren.

— Avtalen som ble inngått var noe over den statlige normen. Det var det som måtte til for å få en omforent løsning på dette her. Vi ønsket å få avviklet et ryddig forhold til Strømmen-Lyche. Det skar seg på det som har med relasjoner å gjøre innen ledergruppen, sier Steensnæs.

Utleiemillioner

BTs utregning av gjennomsnittlig årslønn er gjort ved å dele samlede lønns- og pensjonskostnader på antall ansatte i Gassnova ved årets utløp. Ifølge administrerende direktør Tore Amundsen gir dette et feilaktig lønnsbilde. Han viser til at sluttpakken til Strømmen Lyche ble så stor at gjennomsnittslønnen til de ansatte økte betydelig.

— Mine tall viser at de ansatte i Gassnova har en gjennomsnittslønn på 907.000 kroner. Da er ikke pensjonskostnadene tatt med, sier Amundsen, som overtok som administrerende direktør i desember 2012.

Før det var han utleid til TCM-senteret på Mongstad, der han jobbet som administrerende direktør. For den jobben fakturerte Gassnova 3,3 millioner kroner. Hvor mye som ble utbetalt til lønn til Amundsen er ikke offentlig kjent.

— Min inntekt var langt fra 3,3 millioner kroner. Dette beløpet skal også dekke sosiale kostnader, arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader, sier Amundsen, som anslår sin bruttoinntekt i 2012 til rundt halvannen million kroner.

Som BT skrev fredag er ingen av de ansatte på teknologisenteret på Mongstad fast ansatte. Samtlige leies inn fra partnerne. Fem er utleid fra Gassnova, drøyt 50 fra Statoil. BT har bedt om å få vite hva timesatsen for de mange innleide konsulentene er, men Amundsen vil ikke si hva de betaler.

— Vi har et lite overskudd på dem vi låner ut, sa Amundsen til BT fredag.

Fikk beholde lønnen

Amundsen overtok i desember 2012 jobben som administrerende direktør etter Bjørn-Erik Haugan. Også han måtte forlate sin stilling i fjor, men jobber nå som spesialrådgiver i statsforetaket. Han har fått beholde direktørlønnen sin på knappe 2,2 millioner kroner i sin nye rolle. Beløpet inkluderer også pensjonskostnader.

— Han hadde en klausul i kontrakten om å beholde lønnsnivået hvis han gikk over i en annen stilling, sier styreleder Steensnæs.

- Hvilke arbeidsoppgaver har han i dag?

— Han brukes til en god del nettverksarbeid i forhold til faglig og politisk nettverk, både nasjonalt og internasjonalt. Haugan har et utstrakt nettverk.

2012 ble et konfliktfylt år for Gassnova. Også Ole Rønning måtte forlate ledelsen i fjor. Han står oppført i årsrapporten for 2012 med en samlet godtgjørelse på 3,72 millioner kroner. Rønning jobber fortsatt i selskapet som innleid konsulent.

— Rønning besitter en kompetanse vi har veldig stor nytte av, sier Steensnæs.