Totalt bevilger regjeringen 50 millioner kroner, forteller SV-leder og helsetalsmann Audun Lysbakken til bt.no

Kommer penger

Når revidert budsjett legges frem i morgen, kommer det penger mange har ventet på. Senest i mars sto kvinner på plenen utenfor Stortinget og viste frem sine arr etter brystkreftoperasjoner. Da sa regjeringspartiene nei til å gi garantier, som opposisjonen krevde.

— Vi kan ikke bare bevilge penger ut fra representantforslag i Stortinget. Nå kommer første anledning, revidert budsjett, og nå kommer det penger til å begynne å ta unna køen, sier Lysbakken.

Avvikle køen

I Helse Bergens område står over 100 kvinner i kø og venter på nytt bryst. Noen skal få rekonstruert sitt eget bryst, andre skal få implantat. På landsbasis venter over 1400 kvinner. Gjennom flere aksjoner har de presset politikerne til å gjøre noe, nå får de svar.

— Vi klarer ikke å avvikle køen med denne bevilgningen. Til det trengs mer enn bare penger, også kapasitet. Men vi kommer i gang, og målet er at nytt bryst skal komme samtidig med selve kreftoperasjonen, som en naturlig del. På grunn av manglende prioritering har det dannet seg denne køen over lang tid. Enkelte kvinner har ventet over åtte år på nytt bryst, sier Lysbakken.

Neppe privat

- Både Kreftforeningen borgerlige politikere har sagt at det er god kapasitet ved private klinikker og sykehus for å ta unne denne køen. Vil dere åpne for private løsninger?

— Nå er det helseforetakene som får disse pengene, og det blir opp til dem å avgjøre hvor man har kapasitet. Dersom det viser seg at det offentlige ikke kan ta unna, er det mulig at de bestiller tjenester hos private.

— Men vårt mål er at det offentlige skal gi dette tilbudet til de kvinnene som har ventet, slik at det ikke blir noen kø. Det blir vi nok ikke ferdig med i år, men den bevilgningen på 50 millioner vil bli brukt i 2012, så får vi se hva som kommer senere.

- Så dette er øremerkede midler, slik at Helse Vest ikke kan bruke pengene til andre nødvendige tiltak?

— Dette er øremerket for å gi kvinner som har hatt kreft nytt bryst, fastslår Audun Lysbakken. Helse Vest får altså 6.6 millioner direkte, pluss sin andel av de 15 millioner som kommer ut fra prinsippet om innsatsstyrt finansiering, understreker SV-lederen.

BRYSTPENGER: Etter aksjoner, press og demonstrasjoner blir nå brystkreftopererte kvinner hørt. SVs nye helsepolitiker og leder, Audun Lysbakken, kan love millionstøtte til kvinnebryst i revidert budsjett som, kommer tirsdag.
HÅVARD BJELLAND