Om lag fire millioner mennesker ble internt fordrevet i løpet av 2006 som resultat av væpnet konflikt. Det er over dobbelt så mange som året før. Tallene fremkommer i en ny rapport fra Flyktninghjelpen.

Opptil 80 prosent av dem som blir flyktninger i eget land, er kvinner og barn, fremgår det også av statistikken.

24,5 millioner mennesker var på flukt innenfor egne landegrenser ved slutten av fjoråret. Det er dermed over to ganger så mange internt fordrevne enn det er flyktninger som har krysset en grense. Den sistnevnte gruppen har rett til beskyttelse i følge Flyktningkonvensjonen.

Sudan på toppen

Internt fordrevne skal i prinsippet skal beskyttes av sin egen regjering og statlige myndigheter. Ofte er det imidlertid nettopp disse som driver mennesker på flukt, heter det i rapporten, som er utarbeidet av Flyktninghjelpens senter for studier av internt fordrevne i Geneve.

Flest fordrevne har Sudan (5 millioner), Colombia (3,8 millioner) og Irak (1,7 millioner).

Hver dag tvinges flere mennesker på flukt i Irak enn noe annet sted i verden. Siden februar i fjor, er mer enn 700.000 mennesker drevet på flukt i det krigsherjede landet.

— Den siste tidens dramatiske økning i intern flukt bidrar til å forverre den humanitære krisen i Irak, Mange mangler tilgang til mat, tak over hodet, helsestell, arbeid og skolegang, sier generalsekretær Tomas C. Archer i Flyktninghjelpen.

Over femti land

Minst 52 land har internt fordrevne og av verdensdelene er Afrika hardest rammet, med 11,8 millioner mennesker i totalt 21 land.

Hundretusenvis av sivile ble i 2006 fordrevet i den Demokratiske Republikken Kongo, Sri Lanka og Colombia.

Om lag to tredeler av verdens internt fordrevne opplever alvorlige trusler mot sin fysiske sikkerhet. Seks millioner står overfor egne myndigheter som enten er likegyldig eller direkte fiendtlig innstilt overfor de fordrevnes beskyttelsesbehov.

Noen lyspunkter finnes i rapporten: Fredsprosessene i land som Nepal og Nord-Uganda har muliggjort retur for mange tidligere fordrevne.