— Er dere fra tollvesenet, spør 85 år gamle Inger Hartmann.

Hun har tatt turen fra hytten sin ned til den gamle tollstasjonen som ligger i sjøkanten på Sletten, like ved flyplassen på Flesland. På 1920-tallet ble det omgjort til et idyllisk feriehus for de ansatte i tollvesenet. Nå har forfallet gjort huset ubrukelig.

- SØRGELIG: Inger Hartmann (85) husker hvordan den gamle tollstasjonen så ut i glansdagene. - Det er virkelig sørgelig det som har skjedd her, sier hun. TIl venstre står takstmann Øystein Andersen.
RUNE NIELSEN

— Jeg ble så glad da jeg så dere, tenkte at nå kommer det omsider folk fra tollvesenet og ordner opp. Det er virkelig sørgelig det som har skjedd her, fortsetter hun.

85-åringen forteller om hvor skjønt livet var da folk samlet seg rundt bordene og benkene i den velstelte hagen - og om andektigheten hun følte som barn da flagget ble heist til topps i den store flaggstangen på tomten.

I dag er det lite som minner om byggets gamle storhet. Nå er eiendommen så nedslitt at regiondirektør Ivar Sletten har lagt ned forbud mot å bruke det.

Milliarder i etterslep

— Forfallet ser ut til å ha kommet så langt at det ikke er noen vei utenom å rive huset, sier Øystein Andersen fra takstselskapet Eiendomsrådgivning. Han takserte eiendommen i oktober i fjor på oppdrag fra Finansdepartementet.

Tollvesenets eiendom på Sletten er ett av utallige eksempler på offentlig vedlikeholdsforsømmelse. BTs gjennomgang av statsbudsjettet viser et betydelig vedlikeholdsetterslep innen en rekke sektorer.

  • Statens vegvesen anslår et vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på riksvei- og fylkesveinettet til mellom 70 og 120 milliarder kroner. Mens Jernbaneverket har anslått sine tall til rundt 8,5 milliarder.
  • En kartlegging Kystverket har gjort viser et samlet vedlikeholdsbehov på 2,62 milliarder kroner. 2,18 milliarder er knyttet til navigasjonsinnretninger og 440 millioner kroner til fyrbygninger.
  • Selv fengsler og kirker forfaller. I 2009 ble det estimert et vedlikeholdsetterslep på de 35 fengslene på om lag 3,2 milliarder kroner, mens etterslepet på kirkebygg så lang tilbake som 2005 ble estimert til fem milliarder kroner.

- Selg eller riv

— Jeg tror ikke det har blitt noe bedre, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende ingeniørers forening.

De gjorde en undersøkelse i 2010 som viste at bare for å oppgradere kommunale bygg til et akseptabelt nivå trengs det mellom 140 og 160 milliarder kroner. For statlige helsebygg er behovet mellom 20 og 30 milliarder kroner.

— For en privatperson gjelder det et regnskapsprinsipp som gjør at folk ivaretar verdiene på det de eier. I det offentlige er det ikke sånn. Der investerer en, og så er en ferdig med det, fortsetter Hansteen.

Hun mener det offentlige Norge har for mye areal pr. innbygger - og at det er behov for å kvitte seg med eiendommer.

— Kronene må brukes bedre. En må spørre seg hvor fremtidsrettet de arealene en sitter på er. Hvis de ikke egner seg, så er det bedre å selge eller rive bygget.

- Har ikke bruk for huset

Tilbake på Sletten sitter tollvesenet på en eiendom som de ikke har hatt bruk for siden 1920-tallet, og som har vært forsømt vedlikeholdsmessig i tiår. For den norske stat betyr det siste et betydelig tap hvis de bestemmer seg for å selge eiendommen.

Med et 423 kvadratmeter stort hovedhus, hage på fem-seks mål, utsikt over fjorden, opparbeidet molo, naust, og uthus er potensialet enormt.

Regiondirektør Ivar Sletten i tollvesenet svarer slik på hvorfor de har latt huset forfalle:

— Vi har ikke hatt bruk for det huset. Derfor har vi bare gjort det mest nødvendige av vedlikehold. Men saken ligger nå sentralt. Det er de som sitter på svaret. Vi kunne gjerne tenkt oss en løsning for allmennheten.

TATT AV VIND OG REGN: Nøstet har skader på fasadeplater, forvitringskader og er værslitt. Innvendig har gulv, vegg og tak misfarging etter å ha vært utsatt for fuktig klima. Bygget har en del fuktskader.
RUNE NIELSEN

— Hvorfor har en ikke gjort noe med dette huset for mange tiår siden?

— Jeg kan ikke svare på det som ble gjort for 30-40 år siden. Men det arbeides med å få en løsning på saken.

Kunne fått ti millioner

— Hadde alt vært i tipp topp stand snakker vi om en salgssum på ti millioner kroner og vel så det. Det finnes ikke mange plasser som dette, sier takstmann Øystein Andersen.

Han fastsatte i fjor markedsverdien til 1,1 millioner kroner. I takstrapporten viser han til store råteskader, angrep av mitt, forvitringsskader på grunnmur og lekkasjer, for å nevne noe.

— Det er dessverre mer regelen enn unntaket at det offentlige ikke vedlikeholder eiendommene sine godt nok. Jeg har sett masse slike tilfeller, sier Andersen, som har gjort flere jobber for Universitetet i Bergen og Bergen kommune.

85 år gamle Inger Hartmann synes det har vært vondt å se innen prakteiendommen i nabolaget forfalle år for år.

— Jeg har vært her hver sommer siden jeg var liten. Det er en fantastisk plass, men jeg skulle virkelig ønske de klarte å få i stand «tolleren» igjen. Det var et helt topp hus en gang, sier Hartmann.