– Vi erkjenner systemsvikt og de faktiske forhold og er enig med politiet, sier oberstløytnant Erling Kristiansen til ABC Nyheter.

En soldat ble skutt tre ganger i overarmen av en medsoldat høsten 2006 da den norske elitestyrken Telemark Bataljon drev skytetrening på Terningmoen utenfor Elverum.

Omstendighetene omkring uhellet kritiseres i sterke ordelag både av Forsvaret og politimesteren i Hedmark.

Saken har ikke fått noen følger for offiserene som organiserte øvelsen. Krigsadvokaten har ikke funnet grunn til å anbefale noen disiplinære reaksjoner. Hæren har sluttet seg til denne vurderingen.

Begge soldatene som var involvert i uhellet, er tilbake i tjeneste i Telemark Bataljon.