Det dreier seg om små radioaktive staver eller metallenheter på noen centimeter som i mange år ble brukt til trening i forbindelse med et mulig radioaktivt angrep på Norge.

De radioaktive stavene er små og sylinderformede. De ble brukt til justering av måleinstrumenter i Forsvaret.

– Stavene ser uskyldige ut, men de kan være farlige hvis mennesker kommer i nær kontakt med dem. På 10 meters avstand er de ikke farlige for mennesker, har direktør Ole Harbitz i Statens strålevern opplyst til NTB.

De flere hundre stavene ble etter hvert umoderne, og Forsvaret besluttet seg for å kvitte seg med dem. Et større prosjekt for å avhende de radioaktive kildene på lovlig måte ble etablert gjennom fagpersonell, men en del radioaktive kilder ble oversett.

Minst 15 radioaktive kilder ble i stedet hentet av mottakere av skrapmetall eller solgt i forbindelse med auksjoner, ifølge Økokrim.

Stavene havnet etter hvert på lageret til Fundia Armeringsstål AS i Oslo. Derfra ble de skipet til anlegget til Fundia Armeringsstål AS i Mo i Rana, der de ble oppdaget i slutten av 2005.

De radioaktive kildene er farlige ved berøring og nær kontakt, og de har utsatt personer og miljø for risiko for stråling, ifølge Økokrim.