Ulukka skjedde på renovasjonselskapet SAR AS sitt tankanlegg på Averøy i Møre og Romsdal 27.mai i fjor. Ein 49 år gammal tyskar omkom idet boreavfall frå Nordsjøen eksploderte i ein tank der mannen og ein kollega arbeidde på taket.

Medan kollegaen greidde å halda seg fast i eit rekkverk, fall tyskaren 12 meter ned og omkom momentant.

Dei to arbeidarane kutta fastrusta boltar med ein vinkelslipar, og gneistar frå denne tente gassen som hadde oppstått då innhaldet i tanken rotna.

Økokrim meiner at renovasjonsselskapet SAR AS ikkje hadde kartlagt eksplosjonsfaren godt nok på tankanlegget som inneheldt såkalla boreslop. Ifølgje politiet er det skjerpande omstende, særleg fordi ein mann omkom og ein annan kom i livsfåre.