Det skal nær sagt ikke stå på pengene for å få folk i arbeid, var et underliggende motto da statsministeren skisserte for KrF-folket hvordan regjeringen akter å slå tilbake ledigheten.

Han kommenterte riktignok ikke direkte Arbeiderpartiets ferske krav om å utvide perioden for å få arbeidsledighetstrygd fra to til tre år.

«Jeg bøyer som statsminister ikke av for de daglige, populistiske sidevindene i politikk og tabloidpresse,» var likevel å oppfatte som et indirekte avslag.

I første omgang er det gjennom Revidert nasjonalbudsjett de første konkrete tiltakene kommer, for statsministeren var bekymret over at de siste tallene nå viser at 91.000 nordmenn er helt ledige.

Ruster opp skolebygg

Regjeringen vil i det reviderte budsjettet kommende torsdag foreslå å bruke ytterligere 1 milliard kroner til låneordningen for å ruste opp skolebygg i kommunene. Bondevik regnet med at dette vil gi ny fart i byggebransjen og skaffe arbeid til mange som er ledige.

Dessuten vil regjeringen opprette fire såkalte såkornfond regionalt med total lånekapital på 400 mill. kroner. Slike fond eksisterer allerede, administrert av SND. De er ment som en håndsrekning til gründere og andre som vil starte bedrifter.

Fjernet tungsindigheten

Bondevik lovet ellers at regjeringen absolutt ikke vil sitte passivt og bare se på at ledigheten får bre om seg. Som et ledd i dette har han invitert samtlige partier til å samarbeide for å finne de beste løsninger, og på en slik måte at partitaktiske hensyn legges til side.

Han ga for øvrig partene i arbeidslivet honnør for at de har fulgt opp intensjonen om inntektspolitisk samarbeid for å få lønnsutviklingen under kontroll.

Det var en statsminister i slag som greide å oppildne landsmøtet etter et døgn med mye tungsindighet. Gang etter gang ble han avbrutt med tordnende applaus — også da han sjenerøst takket Høyres og Venstres ledere for at de i regjeringssamarbeidet har vært med på å bidra til gode resultater.

Taus om nytt samarbeid

Bondevik avsto så å si helt å kommentere opposisjonspartienes holdning i ulike omstridte saker denne våren. Men han greide ikke helt å dy seg, da han nevnte at Ap og SV står for en «ensrettet familiepolitikk.»

Han nektet også bestemt å si noe om et videre regjeringssamarbeid med dagens mønster er å anbefale også etter valget i 2005, da han fikk dette spørsmålet på en sammenkomst med pressen. «Nå må ikke du gå i samme fellen som jeg!» advarte Valgerd Svarstad Haugland humoristisk.

«Nei, jeg vil overlate det spørsmålet til KrF-landsmøtet om to år,» svarte han bare.

Statlig flyttesjau

Statsministeren kom ellers med en sterk formaning til Stortinget - det vil si opposisjonen - når det gjelder striden om å flytte ut statlige tilsyn fra Oslo:

— Vi visste at reaksjonen ville komme, for det vil alltid skape bråk å utfordre sentraliseringskreftene. Men nå må Stortinget vise at det mener alvor med spredning av statlige arbeidsplasser. Hvis ikke Stortinget våger, blir distriktspolitikken satt mange år tilbake, advarte han.

UNG KRONPRINS: Kristelig Folkepartis gjenvalgte leder, Valgerd Svarstad Haugland, gratulerer den nyvalgte andre nestlederen, Knut Arild Hareide (30), med seieren under valget.<br/> FOTO KNUT FJELDSTAD, SCANPIX