I 2002 inngikk Ap, SV, Frp og Sp en barnehageavtale der de avtalte full barnehagedekning innen 2005, makspris på 1.500 kroner måneden i foreldrebetaling fra august 2004 og lovfestet rett til plass.

Nå viser det seg at løftet vil koste 10 milliarder kroner mer enn partiene tok utgangspunkt i. Det viser pris— og kostnadsjusterte tall Kunnskapsdepartementet har regnet ut for Aftenposten.

Etter at barnehageavtalen ble inngått i 2002, har det vært en kjempestor satsing på barnehager. Nesten 37.000 flere barn hadde barnehageplass ved siste årsskifte enn i 2002. Og prisene har gått kraftig ned. Men kostnadene er altså blitt mye høyere enn man forutså i 2002.