Dette fremgår av kvartalsregnskapene til SAS-gruppen, som ble lagt frem i Stockholm tirsdag formiddag. Riktignok fikk man et overskudd på 564 millioner svenske kroner før skatt i tredje kvartal i år. Men dette er ikke nok til å forhindre at 2003 kan bli det verste året i selskapets historie.

Dessuten skyldes nesten hele overskuddet i 3. kvartal inntekter fra eiendomssalg, og ikke flyvirksomheten. I går ble det også kjent at SAS selger sitt hovedkvarter i Stockholm. Dette vil gi en gevinst på 700 millioner svenske kroner.

SASý samlede omsetning gikk ned fra 48,2 milliarder svenske kroner til 43,9 milliarder kroner i årets ni første måneder.

Mens SAS sliter tungt, er situasjonen lysere for de to norske datterselskapene Braathens og Widerøe. Braathens kan inntektsføre et overskudd på 88 millioner norske kroner før skatt for perioden januar — september.

I samme periode i fjor var overskuddet 523 millioner kroner. For tredje kvartal isolert, hadde Braathens et overskudd på 104 millioner kroner.

Widerøe har nå lagt en turbulent periode bak seg, og kan i dag presentere et overskudd på 24,9 millioner kroner for årets første ni måneder. Vel 16 av disse millionene ble hentet inn i tredje kvartal.

SAS-sjef Jørgen Lindegaard sier i forbindelse med kvartalsregnskapet at SAS-gruppen har opplevd en viss stabilisering de siste månedene. Det er igjen reell vekst i flytrafikken.

Et hovedproblem for SAS er at passasjerene først og fremst velger de billigste billettene. De forretningsreisende glimrer med sitt fravær, eller velger lavpris de også.