I fjor var overskuddet for juni 13,2 milliarder kroner.

Vare— og tjenestehandelen med utlandet ga Norge et overskudd på 20,1 milliarder kroner i juni, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksport av varer var på 42,4 milliarder, 1,3 milliarder mer enn i juni i fjor. Importen av varer viste en nedgang på 1,3 milliarder. Tjenesteeksporten hadde i juni en verdi på 13,5 milliarder kroner, hvorav skipsfartens bruttofrakter opptjent i utlandet utgjorde 6,7 milliarder kroner.

Hittil i år viser vare- og tjenestebalansen et overskudd på 125,9 milliarder kroner, mot 93,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Rente- og stønadsbalansen viser et foreløpig underskudd på 2,1 milliarder kroner i juni, mens underskuddet for første halvår var på 12,5 milliarder.

Kapitalregnskapet viser at Norges nettofordringer økte med 8,7 milliarder kroner i juni, og var ved utgangen av måneden anslått til 418 milliarder.