Resultatet skal bli kortere ventetid og mer penger til pasientbehandling.

Skjevfordelingen skal rettes fullstendig opp i løpet av to år. Det betyr at vestlandssykehusene i år får 200 millioner kroner mer til fordeling seg imellom. Det tilsvarer effekten av beregningen av skjevfordelingen Magnussen-utvalget gjorde tidligere i år.

Helseministeren har også tatt et langsiktig grep for at helseforetakene og de private sykehusene skal kunne håndtere pensjonskostnadene sine. Blant annet gjøres driftskreditter i private banker om til driftskreditter i staten.

— Positivt

— Dette er positiv. Det er viktig også viktig at regjeringen har tatt et grep om de økte pensjonskostnadene, Det gir oss større ro og stabilitet. dermed unngår uforutsatte svingninger fra år til år, sier styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen.

Regjeringen regner med at sykehussektoren i år får et driftsunderskudd på 900 millioner kroner. Som hjelp til å komme i balanse, foreslår regjeringen at basisbevilgningen styrkes med 500 millioner kroner neste år.

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er helseministerens store kjepphest. Til våren legger han frem sitt store plan. Men som han en forsmak, vil han allerede nå bevilge 95 millioner kroner til ulike pilotprosjekter.

Blant andre prioriterte tiltak er rusomsorgen som styrkes med 300 millioner kroner. Neste år skal det innføres et vaksineprogram mot livmorkreft. 57 millioner bevilges til dette.

Si din mening om sykehusløftet her!

JEVNER UT FORSKJELLENE: Helseminister Bjarne Håkon Hanssen.
SCANPIX
FÅR MER: Tidligere i år konstaterte Magnussen-utvalget at det er en stor skjevfordeling mellom de forskjellige helseregionene. Bildet viser Haukeland universitetssykehus.
HELGE SUNDE