Det skal kuttes i alle lag av Forsvaret og Forsvarets overkommando (FO), skriver Dagens Næringsliv.

Anslaget på et kutt på 2 milliarder kroner er gjort for å illustrere ubalansen mellom oppgaver og ressurser og mellom investeringer og drift, sier forsvarssjef Sigurd Frisvold.

Det betyr at driften og dermed bemanningen må reduseres med mer enn 10 prosent. Driftsbudsjettet er på cirka 16 milliarder kroner, og det arbeider 12.000 offiserer og 9.000 sivile i Forsvaret.

NTB