Arbeiderpartiet får ti statsråder i den nye regjeringen, SV får fem og Senterpartiet fire, bekreftet Jens Stoltenberg på Soria Moria i ettermiddag. Det betyr at Arbeiderpartiet er sikret flertall i regjeringen. Senterpartiet er sikret en statssekretær i Utenriksdepartementet. Departementsstrukturen og navnene på statsråder blir først kjent mandag.

Dette vil de gjøre Dette er blant punktene de tre regjeringspartiene er blitt enige om:

 • De rødgrønne regjeringspartiene vil øke kommunenes frie inntekter med 5,4 milliarder kroner i 2006.
 • Makspris i barnehagene skal fra neste år være på 2250 kroner, lover den kommende regjeringen. Makspris på 1750 skal innføres senest i 2007.
 • Styrke skolen med flere lærere og flere timer.
 • Regjeringen vil gjennomgå lovverk og støtteordninger for private skoler, for å stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.
 • 10 000 flere årsverk i eldreomsorgen.
 • Den rødgrønne regjeringen går inn for kjønnsnøytral ekteskapslov, men Senterpartiet får reservere seg. Ettersom Venstre også går inn for kjønnsnøytral ekteskapslov, kan det bli flertall for dette i Stortinget selv om et av regjeringspartiene ikke forplikter seg til å støtte forslaget.
 • Regjeringen vil avvikle Norges bidrag i operasjon Enduring Freedom i Afghanistan når mandatperioden er over.
 • Soldatene i Irak blir trukkket ut så fort som mulig.
 • Regjeringen vil styrke rettighetene til midlertidig ansatte. Ny lov kommer før jul.
 • Mer penger til arbeidsmarkedstiltak.
 • Det blir olje— og gassvirksomhet i nord. Avgjørelsene om fremtidig oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen først vil bli avklart neste vår når en samlet ressursforvaltning er klar.
 • Gasskraftverk med CO2-rensing kan bygges. Regjeringen vil ta regningen for å rense gasskraftverk på Kårstø, Skogn og Kollsnes.
 • Vefsna-vassdraget blir vernet.
 • Det blir mindre lønnsomt å bygge småkraftverk.
 • Det innføres forsøk med sekstimersdag og kortere arbeidstid.
 • En opptrapping av kultursatsingen til 1 prosent av statsbudsjettet innen 2014.
 • Fraktutjevningsordning og differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres for å styrke distriktene.
 • Kraftig samferdselssatsing på bl.a. riksvegferger og bredbånd.
 • Ingen lokalsykehus skal legges ned. Alle helseforetak skal ha flertall av folkevalgte i styrene. Dette betyr blant annet at lokalsykehusene i Odda og Lærdal fredes.Les hele erklæringen (på Aps hjemmesider)

- Historisk

— Dette er en historisk dag. Denne regjeringen vil endre ikke bare politikkens innhold, men også politikkens form - det vil si måten vi styrer samfunnet på. Det er fordi vi er den første flertallsregjeringen på 20 år. sa Jens Stoltenberg da han innledet pressekonferansen på Soria Moria klokken 16.

— Men vi skal likevel ha dialog med og lytte til mindretallet i Stortinget, påpekte han.

— Det er ingen tapere i disse regjeringsforhandlingene, alle har strukket seg, men det er ikke uttrykk for tap men vilje til kompromiss, sa Stoltenberg.

— Denne regjeringen vil ha en klar, ny kurs. Det blir satsing på kunnskap og vil har satt oss som mål å avskaffe fattigdommen. Norge skal være en fredsnasjon, sier SV-leder Kristin Halvorsen.

Konflikter

Halvorsen underslår ikke at flere konfliktsaker er uløst, spesielt når det gjelder oljevirksomhet i Barentshavet.

– På Barentshavet kunne vi kommet lenger. Kampen om hvilke områder som skal åpnes for oljevirksomhet kommer i forbindelse med forvaltningsplanen, så den kampen må tas i den nye regjeringen.Da må vi bare kjempe for at de mest sårbare områdene ikke skal utsettes for oljevirksomhet, og jeg regner med at det vil være bred enighet om det, sier Kristin Halvorsen.

— Vi er enige om en annen retning når det gjelder næringspolitikken og fiskeripolitikken. Vi vil styrke distriktene, sier Sp-leder Åslaug Haga.

NY REGJERING: Sp-leder Åslaug Haga, Ap-leder Jens Stoltenberg og SV-leder Kristin Halvorsen på Soria Moria i dag. FOTO: SCANPIX