I går ettermiddag lå fiskebåten «Ligrunn» uvirksom på fiskefeltet utenfor Mørekysten.

Men i solskinnet var det ikke fiskemangel som plaget dem. Det var rett og slett for mye fisk i havet.

— Vi er redde for at nøtene blir sprengt om vi setter i gang nå, sier kaptein William Rabben på båten, som tilhører Liegruppen på Sotra.

- Veldig positivt

På kontoret sitter Lars Olav Lie, leder av fiskerivirksomheten til Liegruppen. Han er fornøyd, for fisket er godt og lønnsomheten like god.

Gliset hans kan bli enda bredere om noen år. For ifølge en av landets fremste eksperter på fiskeri vil det bli langt mer fisk i havet utenfor Norge.

Ifølge forskningsleder Reidar Toresen ved Havforskningsinstituttet vil den globale oppvarmingen blant annet føre til at havet utenfor nordområdene vil bli langt mer næringsrikt.

— Det er en tett sammenheng mellom temperaturen og mengden fisk, og vi har allerede sett at dette er begynt å skje. Veksten i bestandene er til dels betydelig.

Toresen sier at det særlig gjelder norsk vårgytende sild og torsk, de to viktigste artene for norsk fiskerivirksomhet.

— Det er klart at dette vil slå veldig positivt ut for fiskerivirksomheten. De økte bestandene vil etter hvert gi rom for økte kvoter, sier han.

Samtidig viser målinger at det er mindre næring for fisken i Nordsjøen. Det er ventet at fisket vil bli noe dårligere her, men at totalen blir positiv.

Verdt 1,6 mrd. kroner

Ifølge Toresen er det vanskelig å si nøyaktig hvor store endringene kan bli. På 30- og 40-tallet, under den forrige gullalderen for silden, var det om lag 50 prosent mer voksen fisk enn i dag.

Toresen mener det kan bli like mye om et tiår eller to.

— Det er usikkert, men potensialet er der. For torsken kan potensialet være enda større, sier Toresen, og legger til at oppvarmingen vil ha en betydelig positiv økonomisk effekt - iallfall på kort sikt.

Ifølge forsker Torbjørn Lorentzen og professor Rögnvaldur Hannesson, begge tilknyttet Norges Handelshøyskole, kan gevinsten utgjøre 1600 millioner kroner i året.

— Dette er forsiktige anslag. Vi har forsøkt å være nøkterne, sier Lorentzen.

Beregningene er gjort med bakgrunn i at silde-, torske- og makrellbestandene vil øke i årene fremover.

— Jeg er ikke økonom, men beregningene deres ser stort sett ikke så gale ut. Jeg tror ikke de er så langt unna, sier Toresen.

Tunfisk i Norge

Den globale oppvarmingen kan også gi negative effekter for fisket. Det store usikkerhetsmomentet er hva som vil skje når nye arter dukker opp.

— Vi har allerede fått rapporter om nye fiskeslag, men det er foreløpig stort sett snakk om enkeltobservasjoner. Så langt har oppvarming vært positivt, men vi kan ikke vite sikkert hva som vil skje når det blir enda varmere.

Toresen anslår at det vil bli lønnsomt å fiske sardiner utenfor Norge. Selv om det trolig vil dukke opp tunfisk i havet, er det mer tvilsomt at fiskere kan tjene penger på slike arter.

— I tillegg er det et spørsmål om hva som skjer når fiskebestandene flytter på seg. Dersom bestander flytter ut av norsk sone, kan det oppstå diskusjoner om fordelinger av kvoter med andre land, sier forskningslederen.

SØLV: Natt til tirsdag startet sildefisket på Mørekysten, og det ble meldt om rekordstore mengder fisk. Global oppvarming fører til at det kan bli enda mer av både sild og torsk om noen år.
JUNE R. JOHANSEN, SUNNMØRSPOSTEN