Over 1 milliard kroner settes av til formålet.

Handlingsplanene kommer samtidig med regjeringens forslag til statsbudsjett, der regjeringen legger opp til å bruke om lag 710 millioner kroner til fattigdomstiltak og vel 305 millioner kroner til inkluderingstiltak.