Fylkesmannen fremmet innsigelse mot de to store barnehagene. Bystyret sto likevel på sitt og banket gjennom reguleringsplanen forrige mandag.

Fredag møttes representanter for kommunen og fylkesmannen til mekling — uten resultat.

Ny utsettelser

Dermed havner saken i Miljøverndepartementet. Det betyr trolig nye måneders utsettelse for de private utbyggerne, som for to år siden kjøpte barnehagetomten av kommunen for hele ti millioner kroner.

Deler av tomten var tidligere øremerket brannstasjon, mens deler av den er regulert til friområde. Dette friarealet er årsaken til innsigelsen.

Barnebygg vil reise en fem- og en seks -avdelingers barnehage på Rå med til sammen 220 barnehageplasser. Fylkesmannen har tilbudt seg å trekke innsigelsen hvis utbyggingen krympes, men dette har utbyggeren avvist.

Bergen blant sinkene

I dag kommer statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet til Bergen, blant annet for å møte oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V).

De to skal diskutere problemer rundt barnehageutbyggingen i Bergen. Tomtekrøll, som på Rå, er ett tema. Så mange som 1900 planlagte barnehageplasser har vist seg å støte på vansker, i form av naboprotester eller formelle innsigelser.

Er annet tema er hva som vil skje med investeringstilskuddet på hele 50.000 kroner pr. plass, når resten av kommune-Norge nærmer seg full dekning.

Tveit vil foreslå en gradvis avvikling, slik at «sinkene» får sjanse til å komme i havn.

— Selv om jeg liker det dårlig, vil Bergen havne i gruppen av kommuner som er sist ferdig. Uten investeringstilskuddet er jeg redd det blir bråstopp i utbyggingen, sier Tveit.

Litt fremover går det likevel. De siste to årene er dekningsgraden i Bergen gått fra 62 prosent til 70,7 prosent.

OMSTRIDT UTBYGGING: I krattskogen bak Rå skole vil Barnebygg ha barnehager. Fylkesmannen sier nei. Nå havner saken i Miljøverndepartementet. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ