Samferdselsminister Torild Skogsholm går inn for en rekke nye restriksjoner på bil og bilbruk for å få ned utslipp av svevestøv, nitrogenoksid og CO2.

Hun vil skjerpe utslippskravene til kjøretøyer, blant annet busser. For ytterligere å bedre luftkvaliteten i de mest forurensede byområdene, vurderer samferdselsministeren å innføre miljøsoner der forurensende lastebiler og busser ikke slipper inn.

Skogsholm vil jobbe for et krav om innblanding av mellom fem og ti prosent biodrivstoff i bensin og diesel. På denne måten kan klimautslippet reduseres med mellom fem og ti prosent.

Det skal innføres en plikt til å informere forbrukerne om forurensende utslipp for alle nye biler, og ikke bare for småbiler, slik det er i dag.