GURI GUNNES OPPEGÅRD

Fram til nå har krav fra myndighetene styrt utviklingen av selskapers miljørapportering. Nå kommer kravet fra forbrukerne.

— Bedrifter som ikke har krav om å redusere utslipp velger likevel å få det beregnet for å bruke det i markedsføringen, sier direktør Rune Neteland i Emisoft. Bergensfirmaet leverer en softwarepakke som hjelper selskaper til å dokumentere utslipp av miljøgifter.

— I dag er det så stort fokus på miljø at mange selskaper har sett verdien av å profilere et miljøvennlig image, sier daglig leder Gunnar Husdal i Novatech. Stavangerfirmaet leverer løsninger for å lage miljøregnskap til oljebransjen.

- Trenden skyter fart

Even Falland skrev hovedfagsoppgave ved NHH i fjor om miljørapportering i norske selskaper. Hans undersøkelser bekrefter tendensen.

— Utviklingen er drevet av markedet. Hensynet til omdømmet hos forbrukerne vil påskynde prosessen, mener Falland.

Bredden i innholdet av miljøinformasjon som selskapene oppga i årsberetninger, årsregnskap og årsrapporter økte i snitt med 23 prosent fra 2000 til 2005. Ifølge Falland vil utviklingen fortsette i 2008.

— Miljørapporteringen skyter fart. Utviklingen har pågått siden 80-tallet, fordi myndighetene har stilt krav. Men etter at klimasaken ble toppsak i mediene i 2006 og 2007 går utviklingen mye raskere, sier Falland.

2007 ga opptur

I 2005 og 2006 leverte Emisoft totalt fire nye systemer av softwaren «Teams miljøregnskap». I 2007 ble det levert 11 nye system. Novatech i Stavanger fordoblet sin virksomhet i 2007 sammenlignet med året før.

2007 ble det beste året for Emisoft siden oppstarten i 1992. Foreløpige regnskapstall viser en omsetning på 22,5 millioner kroner og et resultat før skatt på 5,3 millioner kroner. Det er en dobling siden 2006. Fjoråret blir dermed det første året selskapet tjener penger.

Fra å ha rundt 35 ansatte, ekspanderer nå selskapet med 15-20 personer i løpet av året og oppretter kontorer i Trondheim, Göteborg og Paris.

Høyteknologisenteret

Emisoft vokste ut fra miljøet rundt Høyteknologisenteret i Bergen, som en krysning mellom forskningsmiljøet og næringslivet. Da Emisoft ble etablert på begynnelsen av 90-tallet var fokuset på miljøene rundt oljebransjen som hadde fått skjerpet utslippskrav fra SFT.

— I dag ekspanderer vi fordi miljøregnskap blir viktig også innen andre sektorer, sier Rune Neteland.

Foreløpig er det de store selskapene som er kunder hos Emisoft, som flere avdelinger i StatoilHydro, Lóreal i Frankrike og BP i Alaska. Men Neteland opplever en økt etterspørsel også fra mellomstore selskaper som ønsker miljøregnskap for omdømmets skyld.

RAPPORTERER: Statoil Mongstad må rapportere om sine miljøutslipp. Selskaper som ikke trenger følger nå etter, og inkluderer detaljert miljøinformasjon i sine årsrapporter. ARKIVFOTO: TOR HØVIK