– Ingenting kan skape så mye nød, elendighet, krig og konflikt som miljøødeleggelser. Dette vil være et voldsomt løft når det gjelder å se fram mot klimaforhandlingene på Bali senere i år, der man skal følge opp Kyoto-avtalen, sier Hauge til NTB.

– Dette er fantastisk. Nobelkomiteen har aldri påvirket verdenssituasjonen som den har gjort nå, med denne tildelingen, sier Steinar Lem i Framtiden i våre hender.

– Den øker Al Gores tyngde og prestisje som miljøaktivist, og bidrar også til å øke den lille muligheten for at han blir president i USA. Lem mener ikke at tildelingen av fredsprisen til Al Gore og FNs klimapanel (IPCC) er en utvanning av prisen.

– Tvert imot, sammenhengen mellom klima og konflikter er mye tettere enn før. Hvis den globale oppvarmingen fortsetter som nå, vil det bli mer krig og konflikter om knappe miljøressurser.

Lem mener imidlertid at Al Gore er en viktigere prisvinner enn FNs klimapanel.

– IPCC står sterkt allerede. Dessuten er panelet litt for forsiktig enn for dristig. Prisen betyr mye mer for Gore, som driver en annen type arbeid.

Men årets fredspris bekymrer Lem på ett punkt:

– Jeg er redd for at dette her hjemme kan oppfattes som Norges lille bidrag til klimakampen, og at man nå slapper mer av.