Teknologien er fremdeles uferdig, men kunnskapen ligger der, og i løpet av tre års tid skal den første prototypen være klar.

— Det er fullt mulig å lage et kraftverk på denne størrelsen. Det kommer selvfølgelig an på prisnivå og investeringer som blir gjort de nærmeste årene. Men i framtiden bør man heller satse på dette enn tradisjonelle kraftverk, sier seniorforsker Ivar Wærnhus ved Christian Michelsens Resaerch (CMR) avdeling Prototech.

Les mer om alternativ energi i framtiden her

Svært effektivt

Det alternative kraftverket består av brenselceller som produserer strøm av naturgass. Dette skjer direkte fra de kjemiske reaksjonene mellom hydrogen og oksygen. Overskuddsvarme fra prosessen brukes til å produsere ekstra hydrogen som igjen kan benyttes i raffinerier og til transport.

Torsdag sender Schrødingers katt på NRK en reportasje om det nye superkraftverket.

— Brenselsceller kan produsere veldig mye strøm og har bedre effektivitet enn fossilt brensel. Vi sier at virkningsgraden er på cirka 85 prosent. Til sammenligning har vanlige gasskraftverk en virkningsgrad på i underkant av 60 prosent, sier Wærnhus.

Spørsmål om klima og alternativ energi? Spør Ane T. Brunvoll i vårt klimapanel

Virkningsgrad forteller hvor stor andel av den totale energimengden i gassen som kraftverket klarer å konvertere til elektrisk energi.

Integrert CO2-fangst

  • En av de store fordelene med brenselsceller er at CO2 fanges og lagres underveis i energiproduksjonen. På ordinære kraftverk som på Mongstad må dette gjøres i etterkant av prosessen og krever egne teknologiske løsninger som sluker energi. Her kommer alt i en ferdig pakke, sier Wærnhus.

Brenselceller slipper heller ikke ut NOx

På landsbasis har forskere jobbet med brenselsceller siden tidlig på 90-tallet. Til å begynne med var ressursene begrenset, men økt fokus på global oppvarming og alternative energikilder har gjort at pengestrømmen fra det offentlige øker.

Testanlegg i Stavanger

CMR samarbeider med Institutt for Energiteknikk på Kjeller om utviklingen av brenselcellene.

Selv har Wærnhus jobbet med den alternative energiformen i nesten fem år. Arbeidsplassen er i Bergen, men han reiser regelmessig til Stavanger der det første testanlegget er laget i sammarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE).

.- Teknologien er fremdeles ikke klar for storproduksjon. Vi trenger mer utvikling og kunnskap, men en prototype på 200 kilowatt håper vi å ha klar i løpet av tre år. For å lage et gasskraftverk på 400 megawatt trengs noe mer tid, sier han.

Forskningen på brenselsceller forgår over hele verden. Det finnes mange forslag til ulike løsninger og ifølge Wærnhus er det hard konkurranse om å først klare å komme fram til et lønnsomt alternativ.

EU satser tungt på forskning på brenselceller og hydrogen og har i perioden 2002-2006 brukt 600 millioner euro på arbeid innen dette feltet.

Brukes i skipsmotorer

Rådgiver i Bellona Konrad Pütz mener brenselceller gir gode muligheter.

— Brenselceller har flere viktige fordeler. For det første er de mer energieffektive enn forbrenningsmotorer, gassturbiner og lignende, slik at en større del av energien i drivstoffet blir utnyttet. For det andre slipper brenselceller ut svært lite NOx og forurensende partikler, og for det tredje kan de bruke mange slags typer drivstoff - inkludert mange typer bioenergi sier Pütz.

Brenselceller er allerede under utprøving i blant annet biler, skip og mindre kraftverk, men de er fremdeles i liten grad økonomisk konkurransedyktige. Men prisene på brenselceller er på veg ned og miljøfordelene ved brenselceller blir viktigere og viktigere, så dette er absolutt noe vi bør satse på, sier Pütz.

Hva tror du om det nye superkraftverket? Diskuter saken under!

FRAMTIDEN: I løpet av de neste årene vil forskere klare å bygge opp kraftverk som vil produsere 400 megawatt på brenselceller.
Christian Michelsen Research (CMR)
SLIK FOREGÅR PRODUKSJONEN: Eneste avfallstoff er hydrogen som blant annet kan brukes til transport.
Christian Michelsen Research (CMR)
EKSPERT: Seniorforsker Ivar Wærnhus har jobbet med brenselceller i snart fem år.
Christian Michelsen Research (CMR)
Christian Michelsen Research (CMR)