Resultatet av målingen kommer dagen etter at Mattilsynet innførte midlertidig omsetningsforbud for lever og nyrer av storfe og svin.

Årsaken til at disse produktene nå forsvinner fra dagligvarebutikkene, er at man ikke har full oversikt over hvilke besetninger som har fått kadmiumforurenset fôr. Mattilsynet har indikasjoner på at forurensingen med kadmium er kommet inn i næringskjeden fra et sinksulfat fra Kina.

Målinger har påvist høyere nivåer av det kreftfremkallende kjemikaliet kadmium i innmat fra storfe og svin enn tidligere antatt.

Ber om fiskeråd

Undersøkelsen fra Mattilsynet viser at 46 prosent av innbyggerne er meget eller ganske bekymret for miljøgifter i maten. Dioksiner og dioksinlignende PCB hopes opp i næringskjeden, og særlig i fettvev. Disse miljøgiftene finnes blant annet i fet fisk.

Mattilsynet mener det er «delvis» grunn til bekymring når det gjelder miljøgiftinnholdet i fisken vi spiser. Derfor har de bedt Vitenskapskomiteen om en helhetsvurdering av fisk hvor de positive helseeffektene av å spise fisk blir veid opp mot de negative.

43 prosent av de spurte oppgir at de er bekymret for hormoner og andre vekstfremmende stoffer i maten.

Fedons sukkerfrykt

Det er likevel bekymringen for sukker som øker i befolkningen. Inntak av for mye sukker opptar 39 prosent av folket.

— Det er på tide at folk blir mer oppmerksomme på sukkeret i kosten vår. Det offentlige har lenge vært overfokusert på farene rundt fett og tiet om sukkeret, sier lege og slankeguru Fedon Lindberg i en kommentar til NTB.

Han er ikke bekymret for at det kan bli for mye oppmerksomhet rundt sukkeret.

— Tenk på hvor mange tilbud det er av sukkerholdige drikker og godteri. Jeg tror det skal enormt mye til for å motvirke disse kreftene. Klart man skal hygge seg, det gjør jeg også, men man skal ikke hygge seg syk, sier han.

Tillit til Mattilsynet

Forbrukerne har høy tillit til offentlige instanser som informerer om mat i et helseperspektiv. På topp ligger Mattilsynet og Folkehelsa. 86 prosent av intervjuobjektene har meget stor eller ganske stor tillit til Mattilsynets informasjon om helsefarlig mat.

— Dette er gledelige tall, sier landbruks- og matminister Lars Sponheim (V).

Han er også tilfreds med at 67 prosent sier seg helt eller delvis enig i at myndighetene fører god kontroll med maten som selges i butikkene.

Åtte av ti ønsker seg mer offentlig informasjon om mat. Undersøkelsen var landsomfattende og i overkant av 1000 nordmenn deltok.