Giftene føres til Norge med hav— og luftstrømmer. Bare fem prosent av bly- og kadmiumsforurensningen i Norge kommer fra norske kilder, skriver Dagbladet.

Ifølge rapporten kommer 80 prosent av kvikksølvforurensningen i luften i Norge fra utslipp utenlands, som luftstrømmer så fører hit.

Rapporten er utarbeidet av Norsk institutt for vannforskning, Norsk institutt for luftforskning og NTNU på oppdrag fra Statens forurensningstilsyn (SFT).