En ringerunde til Bergen kommunes virksomheter, samt heleide kommunale aksjeselskaper og selskaper hvor kommunen er tung majoritetseier, viser at godt over halvparten av den kommunale bilparken er personbiler eller lettere varebiler. Blant dem må det letes med lys og lykte etter de miljøvennlige kjøretøyene.

Rom for flere elbiler

— To av dem går på gass. Tre er elbiler, sier Robert Træen i Bydrift Bergen KF, Avdelingsleder for Bil- og maskinformidling.

Bydrift Bergen KF har kontrollen med bilparken til Bergen kommunes administrasjon og foretak. De har 400 personbiler eller varebiler (med totalvekt på under tre og et halvt tonn.).

Arbeidsleder Henry Eilertsen på verkstedet til det kommunale foretaket mener det burde vært rom for flere elbiler i kommunens bilpark.

— De tre vi har er i bruk nesten hele tiden. De er ideelle i bykjernen og praktiske til veldig mye av administrasjonens bruk.

Manglende rekkevidde

Bergen kommunes aller første elbil ble kjøpt inn allerede tidlig på 1990-tallet, uten at det ble noen stor suksess. I januar 2000 kom så den første av i alt ni røde elbiler som trillet rundt med kommuneansatte bak rattet. De forsvant ut igjen etter noen år.

— De hadde store problemer med ladingen. Rekkevidden var for liten, sier Eilertsen.

— De var ikke egnet til oppgaven. Først og fremst hadde de for liten kjørelengde. Vi prøvde noen av dem i hjemmetjenesten noen år, men det gikk ikke så bra. Da de skulle fornye, valgte de bort elbilene. Det er ikke mye hjelp med miljøbiler hvis de ikke kan gjøre jobben, sier Robert Træen.

Manglende rekkevidde var neppe hele forklaringen.

— Elbilene var dyrere i månedsleie enn andre biler. Gassbilene er også kostbare. Når den enkelte kommunale virksomhet står ansvarlig for budsjett og skal måles på resultat, velger de den billigste løsningen, sier Træen.

— Sånn er det når det ikke finnes noe sentralt direktiv som legger føringer på dette. Når miljø måles mot kostnader, taper som regel miljøet.

Vedtok økning

Det kan se ut som Træen har rett.

I dokumentet «Politisk grunnlag for et samarbeidsbyråd i Bergen» som det sittende byrådet la frem etter valgseieren i 2003, heter det blant annet at byrådet skal «arbeide for [...]at det skal benyttes flere elbiler i kommunal tjeneste der dette er hensiktsmessig». Foreløpig ser det ut til at man ikke har funnet det særlig hensiktsmessig.

Da bystyret vedtok «handlingsplan mot lokal luftforurensning i Bergen», 13. september 2004 vedtok de også at «Bergen kommune vil gå foran som et godt eksempel ved å kjøpe inn elbiler til bruk i daglig drift».

Siden den gang er antallet elbiler blitt færre og antall vanlige biler blitt markant høyere.

Arne Nilsen