• Vi er verdensmestre i tomprat, sier WWF-sjef Rasmus Hansson. Internasjonale eksperter kritiserer norsk miljøpolitikk.

— Det trengs akutte tiltak og økte ressurser hvis Norge skal stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010, fastslår en internasjonal ekspertgruppe. I går overleverte den en rapport om den norske «bærekraftpolitikken» til regjeringen.

Norge har gjennom FN-avtaler forpliktet seg til å stanse tapet av arter innen 2010. Ekspertgruppen fastslår at det blir svært vanskelig for Norge å holde løftet uten at det ble satt i verk øyeblikkelige tiltak.

Den norske rødlisten over truede planter og dyr inneholder i dag nesten 3900 arter, og antallet har steget i mange år. Blant artene som er kritisk utryddingstruet er alt fra fjellrev og ål til ulv og pigghå.

«Bør lære av EU»

Gjennom BTs artikkelserie i januar om miljøsinken Norge kom det frem at EU på en rekke områder ligger et hestehode foran, ikke minst på naturvernområdet.

I ekspertevalueringen heter det også at Norge bør lære av EU og tilpasse seg unionens naturvernregelverk, NATURA 2000.

— Dette systemet bør kunne tjene som et veiledende eksempel på hvordan arbeidet bør bedrives, mener ekspertene fra Sverige og Uganda som har skrevet rapporten.

Den rød-grønne regjeringen har i Soria Moria-erklæringen fastslått at Norge skal bli et internasjonalt foregangsland i miljøpolitikken. Den siste rapporten viser at regjeringen har en lang vei å gå før målet er nådd.

- En vekker

WWFs generalsekretær Rasmus Hansson mener rapporten er avslørende.

— Evalueringen viser nok en gang at Norges høye miljøprofil ikke følges opp av tiltak og penger. Nå må denne rapporten bli en skikkelig vekker. Redningsaksjonen for norsk natur må komme nå, sier Hansson.

Han mener den nye norsk naturmangfoldloven må bli minst like god som EUs regelverk på området.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) nøyde seg i går med å fastslå i en pressemelding at biologisk mangfold er et prioritert område for regjeringen.

Også på klimaområdet har ekspertgruppen kritiske merknader til den norske politikken:

— Norge bør utvikle en tydeligere, sammenhengende klimastrategi enn hva som finnes i dag. Norge bør også tydeliggjøre sine internasjonale klimamålsettinger etter Kyotoperioden 2008-2012, skriver ekspertgruppen.

Hindrer handel

— Dette er et arbeid vi er i full gang med, svarer Bjørnøy, og viser til de sektorvise klimahandlingsplanene som regjeringen snart legger frem.

Ekspertgruppen har på oppdrag av regjeringen også evaluert handels- og bistandspolitikken. Her får Norge kritikk for å føre en inkonsekvent linje. På den ene siden er vi sjenerøs med bistandsmilliardene. Samtidig er vi proteksjonistiske i handelspolitikken.

— Det kan fremfor alt ramme fattige land med stor eksport av jordbruksprodukter og tekstiler. Konsekvensene av en mer liberal handel, for den norske landsbygden, og forbrukerne, bør tydeliggjøres, heter det i rapporten.

På noen områder får Norge ros: Samordningen av arbeidet med bærekraftig utvikling er lagt til Finansdepartementet, noe som styrker innsatsen. Videre fremhever ekspertgruppen Norges viktige rolle i arbeidet med fangst og lagring av CO2.

SÅRBART LANDSKAP: Lyngheiene på Vestlandet ville hatt mye bedre vern om Norge hadde hatt samme strenge naturvernlovgivning som EU. I den nye ekspertevalueringen heter det også at Norge bør lære av EU og tilpasse seg unionens naturvernregelverk.
Helge Sunde