Miljøaktivistene Frederic Hauge, Rasmus Hansson og Lars Haltbrekken satt som ivrige og fornøyde tilhørere da de tidligere regjeringspartiene torsdag presenterte en liste over konkrete klimatiltak som de håper å få de rød-grønne med på.

I ukene fremover mot midten av desember blir det forhandlinger mellom opposisjonspartiene og de tre rød-grønne regjeringspartiene, hvor det er ventet mye kompromisspolitikk.

Lederen av energi— og miljøkomiteen, Gunnar Kvassheim (V) gjorde det klart at det må bli merkbare gjennomslag for kravene på alle sektorer, hvis det skal bli et bredt forlik.

Det såkalte klimaforliket som regjeringen selv har invitert til, går lenger i ambisjoner og kostnader enn knapt noen annen regjering har gått med på.

- SV har fått drahjelp

Lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, var nær ved å skamrose den listen som KrF, Høyre og Venstre presenterte:

— Dette er et betydelig fremskritt i forhold til regjeringens politikk. Det er summen av tiltak jeg er begeistret for, men særlig forslaget om å bruke 3 milliarder kroner årlig for å ta vare på regnskogen. Sp og SV har bedt om drahjelp utenfra, og nå har de fått det. Det blir spennende å se hva Ap vil gå med på i forhandlingene fremover, sier Haltbrekken til BT.

Ambisjonen fra opposisjonspartiene er å redusere utslippene av klimagasser, slik at de i 2020 er 27 prosent lavere enn de var i 1990. For å nå dette målet krever opposisjonen kraftige kutt på alle områder der klimagasser slippes ut. I tillegg ønsker de betydelige stimuleringstiltak.

Det er først og fremst tiltakene overfor tradisjonell industri og oljevirksomheten som vil monne. Elektrifisering av sokkelen vil ha størst effekt i miljøvennlig retning.

Slutt på oljefyring

Høyres Børge Brende sa bl.a. at det er uakseptabelt at 9 av 10 vindkraftprosjekter droppes i dag fordi det ikke er lønnsomt å sette i gang.

Han mente at det i lengden blir lønnsomt for samfunnet og den enkelte å sette i verk denne listen med tiltak. Den enkelte innbygger vil bl.a. merke virkningen av bedre kollektivtilbud. Når det gjelder såkalt utfasing av oljefyring, må det bli overgangsordninger og støttetiltak, slik at privatpersoner ikke får svi.

— Høyres ønsker er så avgjort av vi må legge om til «grønne» skatter, med andre ord en skattlegging som favoriserer miljøvennlig forbruk, tilføyde han.

Opposisjonspartiene har derimot unnlatt å fremme forslag om rushtidsavgift, og de har heller ikke krevd tiltak for å bremse olje- og gassproduksjonen.

Frp ikke invitert

Frps Ketil Solvik-Olsen, som er partiets energi- og miljøtalsmann, sier i en kommentar at han kunne satt sitt navn under så å si hele denne listen over klimakrav. Men partiet var ikke invitert med på noe forlik.

— Vi kunne uten særlige problemer vært med på et klimaforlik av denne art, bortsett fra et par punkter som gjelder CO2-rensing på Kårstø og satsing på høyhastighetsbaner.

Det er i det hele tatt rart at vi ikke ble invitert med på dette forliket, sier han.