Norges Naturvernforbund åpner for ny debatt, og kan komme til å snu fra nei til ja.

Bellona-sjef Frederic Hauge velger medinnflytelse i EU fremfor EØS.

Av de store miljøorganisasjonene, er det bare Natur og Ungdom som er innbitt motstander av norsk medlemskap i den europeiske union.

Den aller største medlemsorganisasjonen, Norges Naturvernforbund, er på vei inn i tenkeboksen om EU-medlemskap. Foran folkeavstemningen i 1994 vedtok landsmøtet å si nei til norsk medlemskap. Leder Erik Solheim anser dette vedtaket som foreldet.

— Mye har endret seg

— Mye har forandret seg siden 1994, og utfallet av en EU-debatt i organisasjonen holder jeg som helt åpen. Vi har både ivrige ja-folk og bastante EU-motstandere blant våre tillitsvalgte, sier Solheim til BT.

Norges Naturvernforbund har 19.000 medlemmer, og Solheim tror organisasjonens konklusjon i EU-spørsmålet vil bli lagt merke til hos mange miljøengasjerte velgere.

Forbundet har alt nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal lage et studiehefte for medlemmene om positive og negative sider ved unionens miljøpolitikk. Prosessen vil trolig munne ut i en medlemskapsdebatt på landsmøtet neste år.

Solheim stemte selv nei både i 72 og 94, men sier han nå vil bruke tid på å skaffe seg «et mer oppdatert bilde av situasjonen».

Velger Brussel

Bellona-leder Frederic Hauge velger å svare ironisk når BT utesker ham om sitt EU-standpunkt:

— Jeg er for EU, men mot at Norge blir med. Et norsk medlemskap kan ødelegge EUs miljøpolitikk, sier han.

Hauge forteller at den enkelte fagmedarbeider i Bellona står fritt til å uttale seg om fordeler og ulemper ved norsk EU-medlemskap. Miljøstiftelsen har ikke et offisielt standpunkt, men flere sentrale Bellona-medarbeidere er pro-EU.

Frederic Hauge mener Norges status som utenforland frarøver oss viktig politisk innflytelse på miljøsaker vi likevel får i fanget og aksepterer uten reservasjoner.

— EØS-komiteen på Stortinget bruker vel omtrent et halvt minutt på å klubbe gjennom hvert direktiv som kommer fra Brussel. Vi har heller valgt å etablere kontor i Brussel og arbeide opp mot de sentrale beslutningstakerne der. I EU-systemet får vi informasjon om direktiver, lover og regler to år før de havner i Norge. Tilstedeværelse i Brussel gir en helt annen mulighet for innflytelse enn å jobbe opp mot norske myndigheter, mener Bellona-lederen.

Passivt utenforland

Både Bellona og Verdens Naturfond Norge (WWF) har gjennom BT tidligere refset Bondevik-regjeringen for å trenere offensive miljødirektiver fra EU. Selv om heller ikke WWF tar offisielt stilling til om Norge bør bli medlem, er flere i ledelsen svorne ja-folk og uttaler seg i positive vendinger om ulike sider ved unionens miljøpolitikk.

— Det siste tiåret har vist at Norge ikke har utnyttet posisjonen som utenfor-land til å bli noen miljøpolitisk foregangsnasjon. Det er fullstendig urealistisk å tro at vi blir noen pådriver hvis vi blir stående utenfor også etter neste folkeavstemning, sier EU-rådgiver Rasmus Reinvang i WWF-Norge, som selv er tilhenger.

Fremtiden i våre hender var i likhet med Naturvernforbundet nei-organisasjon i 1994. Vedtaket står uendret, men daglig leder Arild Hermstad uttalte nylig at organisasjonen vil vurdere argumentene på nytt hvis medlemskapsspørsmålet igjen havner på den politiske dagsorden.

Norges Miljøvernforbund har ikke tatt EU-standpunkt, men leder Kurt Oddekalv har overfor BT tidligere avslørt seg som en overbevist nei-mann.

- Frihandel forurenser

Natur og Ungdom er nei-bastionen i miljøbevegelsen. På landsmøtet i januar vedtok organisasjonen en uttalelse som ikke levner noen tvil om motstanden. Hovedargumentet er at EUs vektlegging av frihandel betyr økt forurensning. Dessuten fremhever organisasjonen unionens landbruks-, fiskeri- og energipolitikk som miljøødeleggende.

— EU-systemet flytter politiske beslutninger vekk fra folk flest og minsker dermed vår mulighet til å presse miljøpolitikken i riktig retning, mener Natur og Ungdom.

SPENT PÅ UTFALLET: Leder Erik Solheim utelukker ikke at Norges Naturvernforbund kan ende på ja-standpunkt i EU-debatten.
EU-TILHENGER: Bellona-leder Frederic Hauge velger innflytelse i Brussel fremfor passivitet i den norske regjeringen.