Den innebærer en kraftig utvidelse i oljevirksomheten.

– En dårlig start for en fersk oljeminister, sier nestleder Ole Skaalvik Elvevold i Natur og Ungdom med adresse hos Terje Riis-Johansen (Sp).

Tidligere denne uka lovte den ferske olje— og energiministeren i et møte med organisasjonen at miljøinteressene skulle bli hørt i arbeidet med å gjøre klar utlysningen av 20. konsesjonsrunde.

Nå konstaterer Elvevold at det bare har skjedd i begrenset grad.

Rekord i tildelinger

– Med denne utlysningen undergraver regjeringen sine egne miljøfaglige instanser. Staten forurensningstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning har advart mot virksomhet i flere enn 70 av de opprinnelige 104 blokkene som ble anbefalt utlyst, sier han.

Hans organisasjon hadde bedt regjeringen om å la hele konsesjonsrunden ligge i denne omgang. Fredag ble det klart at ytterligere 79 blokker utenfor kysten blir utlyst. Det er 25 færre blokker enn det Oljedirektoratet anbefalte.

Likevel ligger regjeringen an til å knuse sin egen rekord for tildelinger. Den ligger i dag på 123 totalt.

Sårbare områder

Flere av blokkene som nå blir utlyst ligger tett inntil miljøsensitive områder i Norskehavet og Barentshavet, og utlysningen skjer før forvaltningsplanen for førstnevnte er ferdig, påpeker nestleder i Bellona, Marius Holm.

– En av blokkene ligger svært nær land utenfor Namsos og ligger tett opp til et viktig gyteområde for torsk og hyse. Jeg synes det er svært betenkelig at man lyser ut blokker i dette området før man har gjort seg ferdig med forvaltningsplanen, sier Holm.

Ros for skjerming

Likevel gir de to organisasjonene regjeringen ros for å utelate de omstridte områdene Nordland 7 og Troms 2 utenfor Lofoten og Vesterålen i denne runden. Dette er sårbare farvann som rommer noen av våre viktigste fiskebestander.

– Også Farsundsbassenget og Mørekysten er skjermet i denne omgangen, men det var noe alle tok som en selvfølge. Ingen ventet at regjeringen ville åpne her, sier Marius Holm.

– Tomme løfter

Han mener Riis-Johansen kommer med tomme løfter når han sier at man vil avvente forvaltningsplanen for Norskehavet før det blir gjort noe mer med disse områdene.

– Det er bare tøys. De har sagt det før når det gjaldt Barentshavet, og vi stoler ikke på dem. Dette gir ikke regjeringen miljøtroverdighet i det hele tatt, sier han.

Rådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther, mener Senterpartiet holder fiskerinæringen for narr med utlysningen.

– De snakker mye om å etablere sameksistens. Disse områdene er så kontroversielle at det er helt drøyt å tilby de til oljeselskapene, sier hun.