— Vi brukte 80-årene på å etablere oss som miljøpartiet, og 90-årene på å etablere oss som småbedriftpartiet. Nå vil vi bruke dette tiåret på å forsterke oss på det vi faktisk er, nemlig skole- og lærerpartiet, sier partileder Lars Sponheim, som omtaler strategien som en «langsiktig satsing og partibygging.»

Venstre vil blant annet:

— Satse 8 milliarder på ulike skoletiltak, deriblant kompetanseheving for lærere.

— Kreve at grunnskolelærere har minst 5 vekttall/15 fordypningspoeng i et fag for å kunne undervise i det.

— Stille krav om at alle nye gasskraftverk må håndtere CO2-utslipp.

— Kjempe mot oljeboring i Lofoten.

— Redusere skatt på arbeid, og øke skattene på miljøutslipp.

— Fjerne formuesskatten.

— Likestille selvstendige næringsdrivende med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og andre sosiale ordninger.