For første gang på mange år får Miljøverndepartementet minst i statsbudsjettet med en totalramme på 3,3 milliarder kroner, skriver Aftenposten.

Det er en økning fra årets budsjett på 3,2 milliarder kroner, men en reduksjon på mer enn 7 prosent sammenlignet med Bondevik-regjeringens 2006-budsjett.

Som følge av årets øremerking på 200 millioner kroner til kulturminnefondet utgår, får Bjørnøys departement i realiteten 300 millioner kroner mer å rutte med neste år. Det er likevel ikke nok til å fjerne Miljøverndepartementet fra sisteplassen, som i år innehas av Fiskeridepartementet.

Etter det Aftenposten erfarer vil en stor del av de 300 friske millionene gå til ulike naturverntiltak som blant annet kartlegging av norsk biologisk mangfold.

TAPER: Miljøvernminister Helen Bjørnøy taper kampen om statlige penger.