MARTHE BERG-OLSEN

Tiden hvor folk gikk på jobb primært for å tjene til livets opphold, er for lengst forbi. Det viser en undersøkelse om unges holdninger til jobb gjort av det danske Videncenter for Arbejdsmiljø, skriver Kristeligt Dagblad.

69 prosent sier at gode kolleger er det viktigste for at de skal trives på jobb. På plass nummer to, med 56 prosent, kommer interessante arbeidsoppgaver. 47 prosent synes lønnen er viktig.

Innflytelse, karrieremuligheter og fysisk arbeidsmiljø kommer lenger ned på listen.

Fellesskapet på jobb har fått en enorm betydning i det siste, ifølge Niels Åkerstrøm Andersen, professor ved Institutt for ledelse, politikk og filosofi ved Handelshøyskolen i København.

— I løpet av de siste 20 årene, har det skjedd en intimisering av forholdet mellom arbeidsplassen og medarbeideren. Tidligere handlet det om rett, plikt og makt, sier han.

De forskjellige generasjonene har ganske ulikt syn på betydningen av et interessant arbeid. Det sier konsulent i Rådgivende Sociologer, Esther Nørregaard-Nielsen.

— Arbeid har alltid vært en sosial ting, men muligheten for å møte spennende mennesker og utføre interessante oppgaver har fått større betydning i den senere tid, sier Nørregaard-Nielsen.

— Samtidig er arbeidsfellesskapet preget av at medarbeiderne stiller meget høye krav, og derfor blir lettere utilfreds og søker andre jobber, legger hun til.