Samtidig har de to siviltjenestenesteadministrasjonene på Dillingøy i Østfold og Hustad i Møre og Romsdal lange lister med ubesatte jobber ved helseinstitusjoner, skoler og andre oppdragsgivere som ønsker sivilarbeidere til å utføre arbeidsoppgaver, får NTB opplyst.

— Hadde Norge vært et rikt land, hadde dette gått bra, sier direktør Arne Engelsen ved Siviltjenesteadministrasjonen-Hustad til NTB.

Han har i år et budsjett for å innkalle til tjeneste 650 sivilarbeidere fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Men han anslår at 800-900 må innkalles dersom alle aktuelle militærnektere skal få utføre sin lovpålagte siviltjeneste.

(NTB)