Målt mot en dobbelt så stor referansegruppe av gifte personer, fant Forsvarets sanitet ut at det var 80 prosent flere skilsmisser blant personellet som hadde tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

– En overhyppighet på 80 prosent er oppsiktsvekkende mye. Men erfaringene fra USA viser at skarpe operasjoner og gjenbruk av personellet gjør at det røyner på, sier generalmajor Leif Sverre Rosén til Forsvarets Forum.

Av 649 soldater og offiserer som var gift ved starten av internasjonal tjeneste siden 2000, var 77 av dem – i alt 12 prosent – skilt ved utgangen av 2004. Det tilsvarende tallet for referansegruppen var en skilsmisseprosent på 6,5.

Overlege John Ivar Brevik i Forsvarets sanitet regner med at skarpere oppdrag betyr større sosiale vansker for dem som deltar. Leif Sverre Rosén sier at Forsvaret bør unngå å sende ut samme personer mange ganger.