I kjølvannet av at kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik granskes for «økonomiske misligheter», offentliggjorde Forsvaret i går reiseregningen til ni andre toppledere. En gjennomgang viser at de ni sjefene har utøvd nærmest militær presisjon i utfyllingen av sine reiseregninger. Blant annet går det frem at:

  • Nesten uten unntak er det gjort fratrekk for private utgifter til øl, peanøtter, snack, sjokolade og brus som er belastet minibaren etter et hotellbesøk. Det samme gjelder utgifter til betal-TV på hotellrommet, besøk i hotellrestauranter og kjøp av aviser som er belastet hotellrommet.
  • Samtlige ni sjefer har ført opp nøyaktige fratrekk i kostgodtgjørelsen, dersom de har fått påspandert måltider i forbindelse med reisen. Ved flere anledninger står dietten oppført med 0 kroner, etter at de har fått lunsj eller middag av vertskapet i forbindelser med ulike møter og besøk.
  • Det er ved flere anledninger redegjort for årsaken til at vedkommende har valgt taxi fremfor annen transport. I forklaringene heter det blant annet at taxi er valgt på grunn av tidsknapphet, mye bagasje, eller mangel på militær transport.
  • Et stort flertall av sjefene har ikke ført opp en eneste krone i representasjonsutgifter i løpet av dette året. Ett av unntakene er generalinspektøren for Heimevernet, som har utgiftsført 945 kroner til innkjøp av fire gaver hos William Schmidt AS i Oslo i juni i år. Av kvitteringen går det frem at det er snakk om tre krystallreinsdyr til 215 kroner stykket, og en konfektbolle til 300 kroner. I bilaget står dette oppført som «gaveutveksling med sjef MNG». Et annet unntak er stabssjefen for Heimevernsstaben, som har hatt 300 kroner i representasjonsutgifter hittil i år.

Steinfeld krevde innsyn

Bergens Tidende har gjennomgått samtlige reiseregningene for 2005, frem til midten av november. For de lederne som tiltrådte sine stillinger i år, er reiseregninger offentliggjort fra det tidspunktet de tiltrådte sine nåværende stillinger.

De ni lederne som har fått offentliggjort sine reiseregninger av Forsvaret er: Forsvarssjef Sverre Diesen, generalinspektør for Sjøforsvaret Jan Eirik Finseth, sjef for Sjøforsvarsstaben Arild Inge Skram, generalinspektør for Luftforsvaret Stein Erik Nodeland, sjef i Luftforsvarsstaben Erik Gustavson, generalinspektør for Hæren Robert Mood, stabssjef i Hærstaben Arne Skjærpe, generalinspektør for Heimevernet Bernt Iver Ferdinand Brovold og stabssjef for Heimevernsstaben Geir Olav Kjøsnes.

Bergens Tidende er kjent med at kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsviks advokat, Dag Steinfeld, har krevd innsyn og fått utlevert reiseregningene til disse ni forsvarssjefene. BT var i går ettermiddag gjentatte ganger i kontakt med advokatfirmaet Steinfeld jobber for, men lyktes ikke å komme i kontakt med ham for å få en kommentar til denne saken.