I et direktiv fra Riksadvokaten til politiet kommer det fram at det for besittelse av opp til 15 gram hasj kun skal gis forelegg, skriver VG Nett.

Tidligere lå grensen på 5 gram.

— Det innebærer i praksis at det i flere tilfeller enn før kan utstedes forelegg istedenfor at saken går til retten for pådømmelse, men det berører ikke de store sakene, sier statsadvokat Anne Grøstad til NRK.

Det nye direktivet får blandet mottakelse. Fungerende politimester i Oslo, Hans Halvorsen, ser fram til å få sakene unna raskere enn før, men både leder for Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Jon Storaas, og leder i Ungdom Mot Narkotika, Marius Sjømæling, mener endringen sender ut feil signaler.

Storås kaller det «en form for sniklegalisering», og Sjømæling mener det er brudd på en avtale med FN.

— Dette har sikkert noe med politiressurser og gjøre, men den norske stat og myndigheter har undertegnet en avtale med FN om at man skal jobbe sammen mot narkotika. Dette vil for meg være brudd på en slik type avtale, sier Sjømæling til VG Nett.

Forelegget det er snakk om vil fremdeles føre til at en person vil havne i strafferegisteret, i motsetning til et forenklet forelegg der man kun havner i bøteregisteret.