Såkalt annet forbruk der strømforbruk til kraftintensiv industri er trukket fra, var 8.951 GWh i mars, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen i strømforbruket skyldes ifølge SSB den høye temperaturen gjennom hele måneden. For landet sett under ett var månedstemperaturen 4,1 grader høyere enn normalen i mars i år, den varmeste mars som noen gang er registrert i Norge.

Også innen kraftkrevende industri gikk strømforbruket ned i mars. Forbruket var 2.707 GWh, 2,1 prosent mindre enn i samme måned i fjor.

Bruttoforbruket av strøm i mars var dermed 11.658 GWh, 11,6 prosent mindre enn i samme måned i fjor og 3,8 prosent lavere enn gjennomsnittet for mars i perioden 2000 til 2006.

Lave priser på den nordiske kraftbørsen kombinert med lavt forbruk førte til at produksjonen av elektrisk kraft i mars var 16,2 prosent lavere enn i fjor. Den lave produksjonen bidro til høy import.