Henriksen Waage, som i juni utnevnes til professor i historie ved Universitetet i Oslo, har vært aktiv i den offentlige debatten om Midtøsten. Hun har vært en omstridt forsker, og har blant annet hevdet at Norge støttet Israel under Osloprosessen.

I et intervju med NRK forteller hun at hun møter sterke reaksjoner for sine synspunkter.

– For meg har dette fått ganske voldsomme utslag. Det er til og med sånn at deler av dette har vært drapstrusler, i hvert fall beskrivelser av hvordan jeg kommer til å brenne i helvete, sier hun.

– Jeg blir omtrent slått i hodet på gata hvis noen ser at jeg krysser veien. Det er særlig dem som tilhører Israels venner som kommer med til dels voldsomme utfall mot meg for mine meningers skyld.

Henriksen Waage sier også politikere har kommet med sterke utfall mot henne.

– Målet for en del norske politikere er også å få meg vekk fra å kritisere den norske rollen fordi dette er ting man ikke liker, sier hun.