Dette skjedde senest nå i januar, da kilowattimeprisen føk opp i over åtte kroner for noen timer.

— Midt-Norge forbruker nå 7-8 terawattimer (TWh) mer enn landsdelen selv produserer av strøm og er veldig sårbar. Vi kan ikke gi noen garanti for at denne typen prishopp ikke kan skje igjen, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett til NTB.

Likevel har svenskene gjort sitt for å bedre situasjonen. Da strømprisen passerte åtte kroner, var noe under 50 prosent av den svenske kjernekraftkapasiteten i drift. Nå er 72 prosent i drift. Men fortsatt vil en langvarig kuldeperiode kunne skape problemer, ifølge Lont.

Flere grep

Statnett har tatt flere grep allerede for å sikre en bedre tilgang på strøm til Midt-Norge. Linjen mellom Sverige og Midt-Norge er bygd ut og har fått bedre kapasitet. En spenningsoppgradering i landsdelen er gjennomført.

To mobile gasskraftverk er på plass på Nyhamna og Tjeldbergodden til bruk ved en krisesituasjon. Likevel sier Lont at Midt-Norge ikke vil ha en trygg og stabil tilgang på kraft før linjen mellom Sogn og Sunnmøre (Fardal-Ørskog) er bygd ut. Statnett har søkt om å få bygge et 420 kV luftspenn.

Det er mange protester mot et luftspenn. Ankebehandlingen pågår og saken ligger i øyeblikket hos olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp).

Lont ser nå små muligheter for å komme i mål med denne utbyggingen i 2012. 2013 er mer realistisk, mener han.

— Uten Fardal-Ørskog på plass fra 2013 vil tilgangen på kraft være som i dag med et produksjonsunderskudd som må dekkes av import fra Sverige, sier Lont.

Dårligere kraftbalanse

I øyeblikket er kraftbalansen i Midt-Norge noe dårligere enn normalt. Den er justert fra 1 til 2 på en skala som går til 5.

Årsaken er vedvarende kulde i januar og et høyere forbruk av strøm.

— Vi har redegjort for denne situasjonen i markedet. Dette i seg selv vil bidra til å bedre situasjonen. I tillegg har vi gått ut med tilbud om energiopsjoner. Dette innebærer at bedrifter som er villige til å redusere forbruket sitt i kritiske perioder kan oppnå en økonomisk fordel, sier Lont.

Han sier at en januartemperatur som i gjennomsnitt har vært rundt fire grader under det normale har vært utfordrende. Selv med deler av aluminiumproduksjonen ved Europas største aluminiumverk på Sunndalsøra ute av drift er det i perioder kritisk.

Lont ønsker ikke å spekulere i hvordan situasjonen ville ha vært i Midt-Norge i januar med den langvarige kulden, problemene i svensk kjernekraftproduksjon og i tillegg full produksjon på Sunndalsøra.