— Etter mitt syn er dette en sensasjon. Det å finne et middelalderskip som er så godt bevart er veldig sjeldent i nordisk sammenheng, sier mjøshistoriker Arne Julsrud Berg til NRK.

Båten, som trolig er fra tidsrommet mellom 1470 og 1570, ble funnet av lokale dykkere i fjor høst. Funnet har ikke vært offentlig kjent før nå.

Båten, som trolig brukt til å frakte kalkstein fra steinbruddene i Furuberget til utbygging på Domkirkeodden, har steinlast om bord som ligger litt skjevt.

— Det kan tyde på at båten har hatt et uhell, sier dykkerne Reidar Harjo Johansen og Johan Arnt Ludvigsen, som fant båten.