Berner, som var født i Stavanger 13. juni 1923, bodde størsteparten av sitt voksne liv i Sverige.

Hun har skrevet flere bøker og artikler om filosofi, psykologi og sosiologi, og var en engasjert samfunnsdebattant.