Seoul (NTB-Wibecke Lie): Året før var fødselsraten helt nede i 1,08, som er en drastisk nedgang fra 1970-årene da den var over dobbelt så høy. I Norge er fødselsraten 1,90.

Koreanske myndigheter er bekymret over utviklingen og ser på Norge som et foregangsland når det gjelder å legge til rette for kvinner som både vil være mødre og samtidig arbeide utenfor hjemmet.

Nødvendig politikk

— Mange land står foran en økende eldrebølge, samtidig som fødselstallene går ned. Menn og kvinner må derfor oppmuntres og hjelpes til å kunne delta i familieliv og yrkesliv på like fot for å møte disse utfordringene. Familievennlig politikk er helt nødvendig, både for produksjon og reproduksjon, sa kronprinsesse Mette-Marit blant annet i sin hilsningstale på det norsk-koreanske seminaret Arbeid og familieliv – kan det forenes.

— Som mor til tre vet jeg av erfaring at dette ikke alltid er like lett, la hun til.

Må jobbe sammen

På seminaret onsdag morgen kom det fram at myndigheter og arbeidsliv i Sør-Korea må jobbe sammen for å legge forholdene til rette for likestilling i familie- og arbeidsliv. På dette området står koreanerne langt tilbake i forhold til Norge, mener landets helseminister.

– I Korea er det stadig flere kvinner i arbeidslivet, men vi må gjøre noe for at de også velger å få barn i tillegg til å gjøre karriere. Samtidig blir det flere og flere eldre i samfunnet, og også her må familien og samfunnet dele byrdene og lage gode systemer, sa helseminister Rhyu Simin.

Kronprinsesse Mette-Marit ankommer Seoul Westin Chosun Hotel i Seoul for å delta i et familieseminar.
Åserud, Lise