Dermed er det duket for at også Jens (Stoltenberg) får sin Mette fra Kristiansand.

Valgkomiteen med LO-leder Gerd-Liv Valla i spissen hadde møte onsdag ettermiddag for å legge lederkabalen foran partiets landsmøte neste helg.

Det er etter det Bergens Tidende forstår bred enighet i komiteen om at lokalpolitikeren Mette Gundersen er riktig person å satse på. Hun regnes som et stort talent som også oppfyller de ønsker mange omkring i partiet har om å finne en nestleder med forankring utenfor miljøet på Løvebakken og Youngstorget.

Lokalpolitiker

Den unge sørlandspolitikeren er i rikspolitisk sammenheng et ganske ubeskrevet blad, men har møtt et par ganger denne perioden som vararepresentant på Stortinget. Dessuten møter hun i partiets landsstyre.

Selv om hun er ukjent for politisk interesserte ellers i landet, har hun for lengst skaffet seg en solid posisjon som fremtredende kommunalpolitiker i Kristiansand S. I 1999 ble hun innvalgt i bystyret, sitter i formannskapet og kommunalutvalget, og er dessuten nestleder i Vest-Agder Arbeiderparti. Ved stortingsvalget i fjor ble hun 1. vararepresentant.

Hun er født i 1972 og er ugift. Før politikken begynte å kreve mesteparten av hennes tid arbeidet Gundersen som barkeeper på Hotel Christian Quart i Kristiansand. Gjennom dette arbeidet var hun også aktiv i Hotell— og restaurantarbeiderforbundet.

Ennå ikke spurt

Mette Gundersen vil overfor Bergens Tidende ikke bekrefte at hun er valgkomiteens kandidat. Noen henvendelse derfra har hun heller ikke fått.

— Blir det tid til annet enn politikk?

— Nei, lite, men jeg forsøker i hvert fall å studere medievitenskap gjennom fjernundervisning fra distriktshøgskolen i Volda, med BT-journalist Normann Kirkeeide som en av veilederne, sier hun til Bergens Tidende.

Folk som følger henne på nært hold i lokalpolitikken betegner Mette Gundersen som en frisk og sprudlende politikertype med et voldsomt engasjement.

I en kronikk i Fædrelandsvennen i sommer fyrte hun løs på ordfører Bjørg Wallevik (H) som «tannløs», «uten politisk profil» og stemplet henne som en ren gallionsfigur.

Som troll av eske

Når valglisten foran kommunevalget neste år settes opp, blir Gundersen etter alt å dømme å finne på andreplassen - hvis ikke Arbeiderpartiet sørger for å velge henne til nestleder. I så fall må hun trolig flytte til Oslo og få seg kontor i partihovedkvarteret på Youngstorget.

Mette Gundersen har i nestlederdebatten dukket opp som troll av eske, uten å være foreslått av noe lag eller fylkeslag. Det er valgkomiteen selv som har ønsket å trekke inn en yngre kvinne fra et miljø utenfor det rikspolitiske i Oslo.

Åtte andre kandidater

Men formelt er det fortsatt åtte nestlederkandidater som er foreslått fra ulike kanter av landet: Hill-Marta Solberg, Karita Bekkemellem Orheim, Sylvia Brustad, Grete Faremo, Trond Giske, Bjarne Håkon Hanssen, Dag Terje Andersen og Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hill-Marta Solberg er i en særstilling. Hun blir foreslått gjenvalgt, og er langt på vei hevet «over debatt» i denne forbindelse. Strøm-Erichsen kunne ha vært en sterk kandidat, men er allerede nedlesset med lokalpolitiske byrder.

Kravet om kjønnskvotering for den øverste ledelsen, og et bredt ønske om å hente en av nestlederne fra kommunalpolitikken gjorde det dermed lett for valgkomiteen å se bort fra de innsendte forslagene.