Håndverkere innen 66 fag kan søke om å få lov til å bruke mestermerket. Det er en nemnd oppnevnt av Handels— og næringsdepartementet som deler ut merket, til dem som oppfyller visse kriterier.

Men til tross for at mestermerket er beskyttet gjennom lov om mesterbrev har nemnden liten aktiv kontroll med om merket blir misbrukt.

— Kontrollen er først og fremst at andre mestre følger med. Også forbrukere melder fra til oss. I tillegg leser vi korrektur på Gule sider før den utgis, sier Jan T. Løkken, daglig leder i Mesterbrevnemnda.

Ikke bedre erstatning

Nemnden mottar en del henvendelser om håndverkere som bruker mestermerket uten å ha lov til det.

Du kan derfor ikke vite om håndverkeren som bruker merket har rett til det uten å sjekke det nærmere. Det er for øvrig fort gjort på www.mesterbrev.no.

Verre er det at selv om håndverkeren du bruker virkelig har mestermerket, gir det ikke deg som forbruker noen flere rettigheter. Mesterbrevnemnda har ikke noe ansvar for eventuelle feil deres håndverkere gjør.

— Når det gjelder en erstatningssak, har medlemskap ingen betydning. Men hvis du velger en mester, har du en god sjanse for å få jobben gjort på en skikkelig måte.

Markedsføringstriks?

— I presentasjonen til Mesterbrevnemnda står det enda sterkere. Der står det at det gir bestandig trygghet å velge en mesterbedrift?

— Det viktigste er at bedriften har en dokumenterbar kompetanse, men dette er ikke en hundre prosents garanti, sier Løkken.

Nemndas eneste sanksjonsmulighet overfor medlemmene er å frata dem mestermerket. Hvis merket blir misbrukt, kan det i sjeldne tilfeller føre til at nemnden politianmelder forholdet. I så fall ender saken med et forelegg.