Det har Miljøverndepartementet bestemt.

I følge NRK — Hordaland har krangelen mellom grunneierne og Den Norske Turistforening pågått i flere år, men nå har Miljøverndepartementet avgjort saken med bakgrunn i Friluftsloven.

Det skal blant annet bygges to nye bruer i løypa, melder NRK - Hordaland.

Grunneierne protesterte mot etablering av løypene fordi de mente at den vil være til hinder for reinjakta.