— Vi ser at det totale antallet henvendelser går ned hos oss.

Dessverre øker antallet saker, der vi får kunnskap om sex-overgrep, sier leder ved Barnevernvakten i Bergen, Nils Askvik.

- Drøyer for lenge?

Barnevernvakten ved Hordaland politidistrikt er Bergen kommunes akuttberedskap på kveldstid og i helgene, når barnevernet i bydelene og i sentrum ikke er på jobb.

Tallene viser at barn under 18 - som ble plassert i institusjon med hjelp av Barnevernvakten - gikk ned fra 103 i 2002 til 57 i fjor.

Trenden i barnevernet de siste årene er gått i retning av hjemmebaserte tjenester, som for eksempel multisystemisk terapi (MST). Tilbudet skal gjøre foreldre i stand til å takle problemungdom hjemme.

Askvik sier Barnevernvakten kanskje ser resultater av dette arbeidet.

— Vi er usikre på hvordan dette virker. Men spørsmålet er om slike tilbud prøves altfor lenge, og at vi ender med en gruppe ungdommer som er umulige å jobbe med, fordi de har vært for lenge i hjemmet sitt. Vi ser noen tendenser til det, sier Askvik.

Han mener det er et problem at plassering av barn og unge utenfor hjemmet, i mange tilfeller drøyes for lenge.

— Tiden vil vise om dette er bra, mener han.

Flere overgrepshistorier

Barnevernvakten merker en økning i sakene som omhandler seksuelle overgrep mot ungdom under 18 år. Fra 93 saker i 2002 økte omfanget til 124 i fjor.

— Vi får kunnskap om stadig flere saker. Det kommer fra ungdom selv, eller via venninner eller andre omveier. Vi gir råd, eller støtter på andre måter. I enkelte av sakene er også overgriperen en ungdom, sier Askvik.

Økningen skriver seg også fra en omfattende enkeltsak, som gikk for Bergen tingrett i høst. En 24-åring ble dømt for overgrep mot syv jenter.

Barnevernvakten var involvert i bare to saker i fjor, der mindreårige barn ble tatt fra hjemmet med tvang.

— Mange tenker at barnevernet tar mindreårige barn mot foreldres vilje. Men vi var bare borti to saker, sier Askvik.

Det er syv færre enn i 2002.